Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Training Bevoegd Functionaris

Algemeen

'De leider van het onderzoek naar witwassen weet dat sinds de inwerkingtreding van de Wpolg politie Nederland informatie moet delen. Maar moet dat in alle gevallen'?
Een antwoord daarop krijg je in deze training.

Sinds 1 januari 2008 vervangt de Wet politiegegevens de Wet politieregisters (Wpolr). De Wpolg geeft enerzijds meer armslag voor het gebruik van politiegegevens, voorziet in mogelijkheden om gegevens die voor een bepaald doel zijn verwerkt ook te gebruiken voor andere doelen en biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector, bijvoorbeeld om beter samen te kunnen werken. Anderzijds voorziet de Wpolg in waarborgen voor de burger tegen onrechtmatige inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer. Het professioneel omgaan met gegevens wordt daardoor vereist.

Voor wie

De training is bestemd voor de op grond van de Wpolg aangewezen Bevoegd Functionaris c.q. diens plaatsvervanger (lees:chef CIE/RID, teamchef leider onderzoek diens plaatsvervanger en administratief coördinator).

Opbouw

Tijdens de training staat met name de Wpolg (i.c.m. Wetboek van Strafvordering) en het eigen leerproces centraal. Daarbij is het vertalen van de theorie naar de praktijk van groot belang, waarbij er volop gelegenheid is eigen praktijkervaringen en -situaties in te brengen.

Actuele ontwikkelingen als ontsluiting van gegevens, intelligence (bijv. RTIC) en datamining spelen een belangrijke rol in deze training.

Resultaat

Na het volgen van deze training ben je in staat de meest voorkomende werkzaamheden van een Bevoegd Functionaris te vervullen, dan wel de juiste weg te vinden in de wettelijke materie of uitwerkingen daarvan. Je weet de Wpolg te doorgronden en vragen die je dagelijks werk binnenkomen niet alleen juridisch op te lossen maar ook te begrijpen en te interpreteren.

 

Praktische informatie

Code: 9502484.001
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 0 sbu

Duur:
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De deelnemers dienen voor aanvang van de training zich voor te bereiden op deze training. Daar komt bijvoorbeeld het algemene deel van de Memorie van Toelichting op de Wpolg voor in aanmerking. Daarna volgt de training.

Overige informatie

Je ontvangt een trainingsmap met daarin de Wet en Besluit politiegegevens alsmede de Memorie - en Nota van Toelichting.

Deze training wordt op basis van open inschrijving ook incompany gegeven.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen reguliere vooropleiding

Voor deze training gelden geen toelatingscriteria.

Het minimum aantal deelnemers per cursus is 10 personen, en het maximum aantal deelnemers is 20.

Bij onvoldoende deelname vindt de training niet plaats.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.