Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

CM voor adviseur CM

Algemeen

Wil jij de lijn adviseren over capaciteitsmanagement (CM) en planners aansturen? Stakeholders inzicht geven in de capaciteitsinzet gekoppeld aan het werkaanbod? Dan is de opleiding Adviseur CM iets voor jou!
Je start met informatie over visie en missie, inrichtingsplan en rollen binnen CM. Je kijkt naar het resultaatgericht roosteren met oog voor ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er uitgebreid aandacht voor relevante wet- en regelgeving en de BCM-tool. Je krijgt meer zicht op duurzame inzetbaarheid van medewerkers, rechtspositionele vraagstukken en op- en afschalen. Het meetbaar maken van resultaten, evalueren en verbeterplannen maken krijgt daarnaast de nodige aandacht. De opleiding is praktijkgericht. Er vindt een transfer plaats van het geleerde naar de praktijk.

Het onderwijs vindt plaats onder regie van de Politieacademie. Dit betekent dat een externe aanbieder met inhoudelijke expertise het vakspecifieke onderwijs verzorgt.

Voor wie

Je bent Adviseur CM en hebt geen of onvoldoende achtergrond in CM.

Opbouw

De opleiding bestaat uit vijf bijeenkomsten en vindt plaats op de concernlocatie van de Politieacademie. De bijeenkomsten worden om de twee weken gehouden en tussentijds werk je aan verschillende praktijkopdrachten.
De opleiding sluit je af met een verdiepingsgesprek/examen.

Introductie
De gehele opleiding tot adviseur CM bestaat uit 3 trainingen, te weten: 1. 9403319 CM voor adviseur CM, 2. 9403320 Persoonlijke effectiviteit voor adviseur CM en 3. 9403318 BVCM voor adviseur CM. Je schrijft je voor iedere training afzonderlijk in via de tegel in Youforce. Het volgen van één training is natuurlijk mogelijk, zolang je voldoet aan de gewenste instroomeisen. Deze Leeswijzer geeft informatie over de Training 9403319 CM voor adviseur CM.

Inhoud
In deze training ga je aan de slag met nieuwe kennis en vaardigheden die je in staat stellen om vanuit jouw rol een passend inhoudelijk advies op te stellen. In de praktijk bepalen leidinggevenden de vraag naar politiewerk. De adviseur CM adviseert hen hierbij over de capaciteit die hiervoor nodig en beschikbaar is. Daarbij helpt de adviseur CM de leidinggevende door haalbare scenario’s aan te dragen (wat is mogelijk) op basis waarvan de leidinggevende een weloverwogen besluit kan nemen over de in te zetten capaciteit. In het gehele proces ondersteunen de adviseurs CM de (tactisch) leidinggevenden bij het maken van de (tactische) werkplannen waarbij ambities, te behalen veiligheidsresultaten en personele capaciteit samengebracht worden.

Programma
Deze training bestaat uit 5 trainingsdagen en een examen. De voorbereidings- en verwerkingsopdrachten vormen jouw portfolio. De training wordt afgesloten met een examen in de vorm van een verdiepingsgesprek.                                                                            

Trainingsdag 1: Plan-fase

Deze dag krijgt de adviseur CM meer inzicht in de context van zijn werk. Wat zijn de ontwikkelingen binnen de Politie, wat speelt er in de omgeving van de Politie en hoe beïnvloedt dat het werk van de adviseur? Wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van HRM en CM en hoe zijn deze rollen binnen de Politie ingericht? De adviseur CM gaat aan de slag met inzichten vanuit de theorie. Daarnaast staan we stil bij de exameninformatie inclusief het portfolio, de adviesnotitie en de centrale casus.

Trainingsdag 2: Vervolg Plan-fase, overgang naar Do-fase

Nu meer zicht is op de vraag naar politiewerk en de omgeving van het politiewerk geven de volgende lessen meer zicht op de factoren die de beschikbare capaciteit beïnvloeden en welke keuzes hierin mogelijk zijn. Wat zijn hierin de beïnvloedbare en niet-beïnvloedbare factoren?

Trainingsdag 3: Do-fase

Voor deze dag bereiden enkele deelnemers een presentatie voor over een actueel CM-thema. Deze presentaties vormen de basis voor een inhoudelijke discussie. Daarnaast gaan wij, ter voorbereiding op de training BCM/BVCM, in op de BCM-tool.

Trainingsdag 4: Do-fase

Deze dag gaat dieper in op de tools die de adviseur CM kan gebruiken om knelpunten bij de vertaling van werkvraag naar beschikbare capaciteit vroegtijdig te signaleren en alternatieven voor te stellen. Hier vindt ook de aansluiting tussen BCM en BVCM plaats. Ook staan we stil bij de ‘waterlijn’ en de begrippen weerbaarheid en reactiekracht. Voorafgaand aan deze dag heeft de deelnemer de tweedaagse training 9403317 BVCM voor adviseurs CM gevolgd.

Trainingsdag 5: Check- en act fase

Het eerste deel van deze dag gaat in op het meetbaar maken van de resultaten, vooral ook gedacht vanuit voor de opdrachtgever belangrijke indicatoren. Niet alles zichtbaar maken want dan zie je door de bomen het bos niet meer, maar je richten op de kritische prestatie indicatoren en kritische succesfactoren. Het tweede deel van de dag gaat in op het op gang brengen en borgen van lerend vermogen. Hoe creëert de adviseur CM daarvoor draagvlak en acceptatie bij zijn opdrachtgever?

Examen(gesprek)

De inhoud van jouw portfolio wordt besproken tijdens het afsluitende examengesprek. Dit examengesprek vindt vijf weken na de laatste trainingsdag plaats met je trainer en een teamchef CM. 

Resultaat

Na afloop van de training bezit je nieuwe kennis, inzichten en tools die hem of haar vanuit de eigen rol in staat stelt om een passend inhoudelijk advies op te stellen.

Praktische informatie

Code: 9403319.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 76 sbu
Instituut: 34 sbu
Korps: 42 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De doorlooptijd van de opleiding is in totaal 13 weken, waarvan één week voorbereiding, daarna elke twee weken één dag les.
In de derde week na de laatste bijeenkomst sluit je de opleiding af met een verdiepingsgesprek/examen.
Je besteedt ongeveer zeven uur per week aan zelfstudie voor het maken van de verschillende praktijkopdrachten.

Eventuele reistijd stem je af met je teamchef.

 

Overige informatie

Deze training wordt verzorgd door NCOI Opleidingen onder regie van de Politieacademie.

Randvoorwaarden

Voorafgaand aan de training heb je je verdiept in theorieën en de opdrachten gemaakt. Welke voorbereiding er precies van je wordt verwacht, staat per trainingsdag beschreven op Its Learning.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 25-09-2019

Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 25-09, wo 23-10
wo 06-11, wo 04-12
wo 18-12
Ex: wo 22-01, do 23-01

Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 22-01-2020

Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: 12
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 22-01, wo 12-02
wo 04-03, wo 25-03
wo 15-04, wo 13-05
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je beschikt over een hbo werk- en denkniveau.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie en geïnteresseerd in een van de basisopleidingen? Kijk dan voor meer informatie op kombijdepolitie.nl of neem contact met op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.