Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

BVCM Planner

Algemeen

Ben je al planner en heb je nog geen of onvoldoende inhoudelijke kennis van de applicatie BVCM dan is deze opleiding iets voor jou!
Deze opleiding is de praktische operationele vertaling (‘knoppencursus’) van wat je in de basisopleiding Planner hebt geleerd.
Dienstroosters, dagroosters en 24x7 roosters kun je realiseren en aanpassen onder druk van de ‘waan van de dag’. Je maakt werkplannen in BVCM, bouwt aan roosters en schakelt tijdig belanghebbenden uit de planningsdriehoek in.
Naast werken met BVCM leer je ook gebruik te maken van de Politiekalender en van OIS.
Het onderwijs vindt plaats onder regie van de Politieacademie. Dit betekent dat een externe aanbieder met inhoudelijke expertise het vakspecifieke onderwijs verzorgt.

Voor wie

Deze training is voor medewerkers die opgeleid worden tot planner.

Opbouw

Je volgt in een praktijkgerichte setting het onderwijs in drie aaneengesloten dagen op de concernlocatie van de Politieacademie. Je vertaalt aspecten van de Arbeidstijdenwet (ATW), Landelijke Arbeidstijden Regeling (LAR) en Besluit Algemene Rechtspositie Politie (BARP) naar een passend rooster. Hierbij verwerk je onder druk wijzigingen in het rooster. Een ware uitdaging! De opleiding sluit je af met een examen waarbij je een rooster maakt conform de bestaande beleidsafspraken.

Introductie
De gehele opleiding tot planner bestaat uit twee trainingen, te weten: 9403316 Planner en 9403317 BVCM Planner. Je schrijft je voor beide trainingen afzonderlijk in via de tegel in Youforce. Het volgen van één training is natuurlijk mogelijk, zolang je voldoet aan de gewenste instroomeisen.

Inhoud
In deze training ga je aan de slag met het praktisch toepassen van het BVCM systeem in combinatie met het gebruik van de systemen BCM, OIS en Politiekalender. Je leert (dienst)roosters realiseren en aan te passen in gewone situaties en onder druk. Daarnaast leer je hoe je de juiste mensen uit de plandriehoek op het juiste moment inschakelt.

Programmaopzet
Deze training bestaat uit 3 aaneengesloten trainingsdagen en een examen. Hieronder staat de opzet van de trainingsdagen schematisch weergegeven. Daaronder vind je de inhoud van iedere trainingsdag. De gehele training wordt afgerond met een examenopdracht en – gesprek.

Trainingsdag 1

 • Kennismaking BVCM qua inhoud en basistechnieken
 • Plangroepen
 • Deskundigheden, modaliteiten en onbeschikbaarheden van medewerkers
 • Maken van een simpel basisrooster met behulp van de standaardmogelijkheden

Trainingsdag 2

 • Maken van werkplannen a.d.h.v. informatie uit de BCM-Tool, Politiekalender, OIS en uit projecten
 • Maken van een 24 uurs rooster met behulp van werkplannen en de roostervoorstelautomaat
 • Kunnen verwerken van planningsgegevens in OIS en Politiekalender

 Trainingsdag 3

 • Maken van een rooster voor een aangewezen plangroep conform de opgegeven criteria
 • Opdrachten verwerken in het rooster

Examen
Het middagdeel van trainingsdag 3 bestaat uit het maken van de examenopdracht. Je brengt hierbij in BVCM verantwoord wijzigingen aan in een vastgesteld rooster. Aansluitend kun je in een gesprek met de examinator adviseren over niet opgeloste problemen en kun je de beslissingen met argumenten onderbouwen. Voor deze examenopdracht staat 90 minuten. Bij voldoende resultaat ontvang je een certificaat. Meer informatie over de examenopdracht vind je op Its Learning.

 

Resultaat

 • Je kunt een rooster maken en tijdig vragen stellen m.b.t. de opdracht. Je overziet de te plannen activiteiten en koppelt deze aan mensen. Je houdt hierbij rekening met de belangen van de organisatie en de (individuele) medewerker.
 • Je werkt zorgvuldig, nauwkeurig, zonder fouten en hebt oog voor detail. Je voert correct informatie in en werkt netjes en gestructureerd. Het perioderooster voldoet aan de daarvoor gestelde eisen en je houdt rekening met de geldende wet- en regelgeving (zoals ATW, CAO, Lar, Barp).
 • Je kunt wijzigingen verwerken in een nog niet vastgesteld rooster en toelichten waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn en wat de eventuele consequenties zijn.
 • Je kunt wijzigingen op het laatste moment verwerken in het (vastgestelde) rooster en toelichten waarom deze wijzigingen noodzakelijk zijn en wat de eventuele consequenties zijn.
 • Je kunt gebruik maken van de systemen BVCM, BCM (alleen lezen), OIS en Politiekalender en kunt deze adequaat vullen en bijhouden.
 • Je lost problemen op of draagt oplossingen voor problemen aan door een effectieve probleemanalyse te maken. Je kunt goed samenwerken met de Adviseur CM en de teamchef.

Bij voldoende resultaat ontvang je het certificaat BVCM planner en kun je binnen je eenheid in de volle breedte van je werkveld aan de slag als planner.

Praktische informatie

Code: 9403317.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 20 sbu
Instituut: 20 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Deze training beslaat 3 aaneengesloten dagen.

Toelichting studielast

Contacturen: 3 aaneengesloten trainingsdagen (3 dagen á 6,5 = 19,5 uur).

Voorbereiding: 4 uur in totaal (in het geval je niet direct voorafgaand de training 9403316 Planner hebt gevolgd).

Reistijd: eventuele reistijd stem je af met je teamchef.

Overige informatie

Deze training wordt verzorgd door 4CTB (for Consultancy to Business) onder regie van de Politieacademie.

Voorafgaand aan de training heb je je verdiept in theorieën en opdrachten gemaakt. Welke voorbereiding er precies van je wordt verwacht, staat per trainingsdag beschreven op Its Learning.

Randvoorwaarden

Bij het aanmelden van deze training is het van belang dat je tegelijkertijd bij je teamchef CM autorisatie aanvraagt voor BVCM, BCM, OIS en Politiekalender.

Heb je bij aanvang van de training géén toegang tot genoemde omgevingen, dan is het niet mogelijk deel te nemen!

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 09-10-2019

Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 09-10 t/m vr 11-10
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 11-12-2019

Locatie: Politieacademie Concernlocatie Apeldoorn
Beschikbare opleidingsplaatsen: 12
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Deze opleiding valt onder het contract met NCOI. Dit wordt bovenover afgerekend met NP.

Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van het certificaat Planner of hebt aantoonbare ervaring als planner binnen de Nationale Politie.
Je beschikt over een mbo-niveau 3 werk- en denkniveau.

En/of naast de normale vooropleiding beheers je tenminste onderstaande onderwerpen uit de Training 9403316 Planner:

 • ATW, LAR, BARP, BBP van de Nationale Politie.
 • Roostervormgeving en ergonomie.
 • Het maken van een 24 uurs rooster (o.b.v. wet- en regelgeving, vormgeving en ergonomie).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie en geïnteresseerd in een van de basisopleidingen? Kijk dan voor meer informatie op kombijdepolitie.nl of neem contact met op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.