Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Huisverbod HOvJ

Algemeen

Het opleggen van een tijdelijk huisverbod na het plegen van huiselijk geweld, wordt vaak geleid door een hulpofficier van justitie (HOvJ). Deze wordt daartoe gemachtigd door de burgemeester. De opleiding Huisverbod HOvJ ondersteunt in het juist uitvoeren van het onderzoek dat voorafgaat aan het opleggen van het huisverbod. Ook leer je de benodigde documenten in te vullen binnen de daarvoor geldende juridische kaders. Met behulp van casuïstiek kan de HOvJ vervolgens oefenen om het geleerde in de praktijk te brengen.

Voor wie

Je bent Hulpofficier van Justitie die gemandateerd wordt door de burgemeester om een huisverbod op te leggen.

Opbouw

Dagdeel 1 : juridisch kader en uitleg 'risico taxatie instrument'; creëren draagvlak.
Dagdeel 2 : m.b.v. casuïstiek trainen van praktijksituaties die mogelijk tot een huisverbod leiden.

Resultaat

Na afronding van de opleiding ken je de juridische context van het opleggen van een huisverbod en kan je dit toepassen. Je kunt een onderzoek, dat noodzakelijk is voordat een huisverbod wordt opgelegd op een juiste wijze uitvoeren.
Met behulp van het ‘risico taxatie instrument’ (RIHG) kun je een gedegen inschatting maken van de noodzakelijkheid tot het opleggen van een huisverbod. Ook heb je kennis gemaakt met dilemma’s en de (inter)menselijke aspecten die het opleggen van een huisverbod met zich meebrengen.

Praktische informatie

Code: 9400718.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 16 sbu
Instituut: 8 sbu
Zelfstudie: 8 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 280,00

Indeling van het onderwijs

Het onderwijs bestaat uit 2 dagdelen.

Overige informatie

Aangezien in de meeste korpsen slechts een beperkt deel van de HOvJ’s is aangewezen om in het kader van het huisverbod op te treden, is deze opleiding niet opgenomen in de kernopgave ‘Hulpofficier van Justitie’ noch in de hercertificering HOvJ. De training Huisverbod kent ook een uitgebreide versie, waarbij o.a. acteurs worden ingezet. Deze versie kan als special worden aangevraagd. Alle opleidingen Huisverbod kunnen ook incompany worden verzorgd.

Randvoorwaarden

Om de verkregen competenties op voldoende niveau te houden is het raadzaam dat je na het volgen van de training, in de praktijk regelmatig uitvoering geeft aan de betreffende werkzaamheden.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 22-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je hebt een geldig certificaat voor Hulpofficier van Justitie.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.