Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

AVIM Hulpofficier van Justitie

Algemeen

De opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie is bedoeld voor gecertificeerde (blauwe) hulpofficieren van justitie, die HOvJ taken binnen het vreemdelingendomein uitvoeren.
De vreemdelingenwetgeving is een complexe materie en vraagt de nodige deskundigheid en vaardigheden bij het uitoefenen van de HOvJ-taken. In deze opleiding maak je kennis met de taken die je uitvoert en de bevoegdheden die je als HOvJ hebt binnen het vreemdelingendomein. Je leert om de juiste afweging te kunnen maken tussen het belang van de staat en het belang van de vreemdeling en hoe je deze afweging motiveert.

Voor wie

Operationeel Expert GGP.
Operationeel Expert Tactische Opsporing.
Operationeel Specialist A t/m C.

Opbouw

In deze opleiding staan vijf hoofdthema’s centraal:

 1. Rechtmatig verblijf
 2. Bevoegdheden
 3. Vertrekmaatregelen
 4. Opleggen vrijheidsbeperkende dan wel vrijheidsontnemende maatregelen (o.a. inbewaringstelling)
 5. Actuele jurisprudentie

Resultaat

Je bent bevoegd om de taken van de HOvJ binnen het vreemdelingendomein uit te voeren.

Praktische informatie

Code: 9303633.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 40 sbu
Instituut: 40 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 1.165,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie bestaat uit 5 instituutsdagen + 1 examendag, een aantal opdrachten in de eenheid alsmede zelfstudie opdrachten.
Ritmiek: week 1 betreft 3 instituutsdagen en week 3 betreft 2 instituutsdagen. In week 5 vindt het examen plaats (één dagdeel).

Overige informatie

Deze 5-daagse opleiding sluit af met een certificering na het behalen van een digitale toets.

Voor het werk als AVIM Hulp Officier van Justitie heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een kwaliteitsnorm vastgesteld. De kwaliteitsnorm houdt in dat:

 • De AVIM Hovj voldoet aan de landelijke voorwaarden en certificering van de (blauwe) Hovj.

 • De AVIM Hovj voldoet aan deze opleiding, de eenmalige certificering AVIM Hovj.  (er is geen Her-certificering tenzij men niet meer voldoet aan de vakbekwaamheidseisen).

 • De AVIM Hovj volgt elk kalenderjaar aantoonbaar de nascholingsopleiding AVIM nascholing Hulpofficier van Justitie (uitgezonderd het kalender jaar van de certificeringsopleiding AVIM Hovj).

Vanuit het landelijke Projectplan Kwaliteitsverbetering HOvJ is vanaf 2017 landelijk ingesteld dat HOvJ’s jaarlijks vakbekwaamheidspunten dienen te behalen om aan de genoemde kwaliteitsnorm te kunnen voldoen. Het betreft een duurzame interventie om zittende HOvJ’s doorlopend te ondersteunen in hun professionalisering. Van daaruit is de verplichting tot het jaarlijks aantoonbaar behalen van 100 vakbekwaamheidspunten ontstaan. Deze opleiding is opgenomen in het AVIM Hovj vakbekwaamheidspuntensysteem.

Het certificaat van de opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie biedt 30 vakbekwaamheidspunten.

Randvoorwaarden

De opleiding AVIM Hulp Officier van Justitie is verplicht voor hulpofficieren van justitie die als HOvJ in het vreemdelingendomein werkzaam zijn.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 22-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 22-09 t/m vr 24-09
do 07-10, vr 08-10
do 21-10 (examen)

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

 • een geldig certificaat (blauwe) Hulpofficier van Justitie; of
 • je kunt aantonen dat je staat ingeschreven of op de wachtlijst staat voor de opleiding certificering (blauwe) Hulpofficier van Justitie. (LET OP! Als je niet in het bezit bent van een geldig certificaat (blauwe) Hulpofficier dan kun je na het behalen van dit AVIM certificaat nog NIET ingezet worden als HOVJ. Inzet als HOVJ is pas mogelijk als je beide certificaten bezit. Wel kun je dan tijdelijk door de eenheidsleiding worden aangewezen in de functie van Aangewezen Ambtenaar AVIM); en
 • een diploma dat aansluit bij de LFNP functie Operationeel Expert GGP, Operationeel Expert Tactische Opsporing of Operationeel Specialist A t/m C.

Je bent gedurende de gehele opleiding werkzaam in een AVIM vreemdelingendomein.
Je bent PSH-V vaardig.

Een ervaren AVIM HOvJ als praktijkbegeleider op de werkplek is aan te raden.
Geadviseerd wordt om minimaal ½ - 1 jaar werkervaring te hebben opgedaan binnen het AVIM werkveld alvorens deze opleiding te gaan volgen.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.