Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Identificeren-individualiseren van werktuigsporen

Algemeen

In deze opleiding ga je aan de slag met het vergelijken van werktuigsporen met (platte) werktuigen en het bepalen van de kwaliteit van de overeenkomst. De uitkomst daarvan leer je uit te drukken in zowel een verbale conclusie als ook in een conclusie op basis van de LR-methode (Bayesiaans).  Hierbij maak je veelvuldig gebruik van (complexe) onderzoeksapparatuur, werkvoorschriften, vuistregels en richtlijnen. Voor het identificeren/individualiseren van werktuigsporen heb je materialenkennis, kennis van productieprocessen (van werktuigen), kennis over verschijningsvormen van werktuigsporen, Bayesiaanse statistiek alsmede een brede onderzoekservaring nodig. Het overgrote deel van de opleiding bestaat uit casuïstiek (korpsopdrachten), waarvan de complexiteit gaandeweg de opleiding toeneemt en waarbij een grote variatie aan sporen, werktuigen en conclusies de revue passeert. Het afbakenen van je eigen deskundigheid en het consulteren van andere deskundigen (bijv. op statistisch gebied) is hierbij van groot belang.

Het presenteren en onderbouwen van de onderzoeksresultaten en als deskundige optreden maakt een wezenlijk deel uit van deze opleiding.

Voor wie

Medewerkers forensische opsporing. Je hebt afffiniteit met het (microscopisch) onderzoeken van werktuigsporen.

Opbouw

 • Je analyseert je eigen werkplek en werkproces en formuleert samen met je medestudenten o.l.v. de docent/coach de ‘ideale werkplek” en het “ideale werkproces”.
 • Je maakt kennis met de apparatuur, onderzoekswijzen en verschillende richtlijnen en vuistregels.
 • Je leert hoe je de karakteristieke waarde van een werktuig kan bepalen en welke informatie uit werktuigsporen gehaald kan worden.
 • Je maakt kennis met het vakjargon en past nieuw verworven kennis m.b.t. fabricagetechnieken van werktuigen en materialenkennis toe in oefencasussen.
 • Daarna start de casuïstiek waarbij je in eerste aanleg van de Politieacademie casussen ontvangt die grotendeels in de eenheid uitgevoerd moeten worden.
 • Je zorgt ervoor dat de zakenstroom in je eigen eenheid op gang komt. Uit de zakenstroom kies je dié zaken die aansluiten bij je leerbehoefte. Daarmee werk je gericht aan de zakenstroom in je eenheid en tegelijkertijd aan je professionalisering.
 • Je formuleert een voor jouw werkpraktijk relevante onderzoeksopdracht en voert het onderzoek uit.
 • Je legt je leerproces vast in een onderzoeksdossier.
 • Je houdt, zowel bij de uitvoer als ook de controle van het casuswerk, geregeld ruggespraak met je coach/docent.

Resultaat

 • Je kunt zelfstandig vergelijkende werktuigsporenonderzoeken doen.
 • Je bent aanspreekpunt op het Deskundigheidsgebied Werktuigsporen dat de kwaliteit van de inbeslagname van werktuigsporen bewaakt en nieuwe ontwikkelingen bijhoudt en implementeert. Je levert voor de zaak relevant forensisch bewijs.

Praktische informatie

Code: 9303596.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 560 sbu
Instituut: 165 sbu
Korps: 284 sbu
Zelfstudie: 77 sbu
Proeve: 34 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 25.593,00

Toelichting studielast

560 sbu (incl. examen) verdeeld over ruim 25 contactdagen die verspreid zijn over een periode van ruim 40 weken. Daarna volgt het examen. Omdat dit ervaringsvak moet beklijven vinden de contactmomenten in de laatste fase van de opleiding niet meer om de week plaats, maar 1 keer per maand. De gemiddelde studiebelasting is 16 uur per week maar zal bij aanvang van de studie iets hoger liggen.

Randvoorwaarden

 • Je hebt de beschikking over een vergelijkingsmicroscoop met bijpassende camera, computer en printer en een binoculair.
 • Je beschikt over een deskundige coach. 
 • Je werkt 14 tot 16 casussen uit in het korps en zult je leerproces stevig moeten plannen in overleg met je leidinggevende en coach.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je hebt relevante kennis/ervaring equivalent aan:

 • Beperkt forensisch technisch onderzoek bij vooraf benoemde delicten
 • Volledig forensisch technisch onderzoek bij veel voorkomende delicten
 • een (technische) opleiding op niveau 4, bijvoorbeeld mbo-Werktuigbouwkunde of een opleiding van soortgelijke strekking en niveau

Een technische hbo-opleiding is een pre.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.