Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

AVIM Aangewezen Ambtenaren

Algemeen

De opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaren is bedoeld voor door de korpschef Aangewezen Ambtenaren, die niet als HOvJ binnen het vreemdelingendomein gecertificeerd zijn, maar wel specifieke, aangewezen taken en bevoegdheden binnen dit domein uitvoeren. De vreemdelingenwetgeving is een complexe materie en vraagt de nodige deskundigheid en vaardigheden bij het uitoefenen van de taken en bevoegdheden als Aangewezen Ambtenaar. In deze opleiding maak je kennis met de specifieke taken en bevoegdheden die je als Aangewezen Ambtenaar moet uitvoeren binnen het vreemdelingendomein. Je verwerft kennis van zaken om de juiste afweging te kunnen maken tussen het belang van de staat en het belang van de vreemdeling en hoe je deze afweging motiveert.

Voor wie

 • AVIM medewerkers die door de korpschef zijn aangewezen om de taken van een Aangewezen Ambtenaar AVIM te vervullen
 • AVIM medewerkers die een verklaring kunnen overleggen van hun teamchef waarin staat dat de medewerker na het behalen van deze opleiding wordt aangewezen om de taken van een Aangewezen Ambtenaar AVIM te vervullen. 

Opbouw

In deze opleiding staan een aantal hoofdthema’s centraal:

 1. Rechtmatig verblijf
 2. Bevoegdheden
 3. Vertrekmaatregelen
 4. Opleggen vrijheidsbeperkende dan wel vrijheidsontnemende maatregelen (o.a. inbewaringstelling)
 5. Actuele jurisprudentie

Resultaat

Na afloop van de opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaren ben je bevoegd om de specifieke taken en bevoegdheden van de Aangewezen Ambtenaar binnen het vreemdelingendomein uit te voeren.

Praktische informatie

Code: 9303537.002
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 40 sbu
Instituut: 40 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 1.165,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaren bestaat uit 5 instituutsdagen + 1 examendag, een aantal opdrachten in de eenheid alsmede zelfstudie opdrachten.
Ritmiek: week 1 betreft 3 instituutsdagen en week 3 betreft 2 instituutsdagen. In week 5 vindt het examen plaats (één dagdeel).

Overige informatie

Deze 5-daagse opleiding wordt afgesloten met een certificering na het behalen van een (digitale) toets.

Voor het werk als AVIM Aangewezen Ambtenaar heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie een kwaliteitsnorm vastgesteld. De kwaliteitsnorm houdt in dat de opsporingsambtenaar;
1) Heeft voldaan aan de eenmalige certificeringsvereisten van deze opleiding, 'AVIM Aangewezen Ambtenaren' (er is geen Her-certificering tenzij men niet meer voldoet aan de vakbekwaamheidseisen).
2)De AVIM Aangewezen Ambtenaar volgt elk kalenderjaar aantoonbaar de nascholingsopleiding 'AVIM nascholing Aangewezen Ambtenaar' (uitgezonderd het kalender jaar van deze certificeringsopleiding 'AVIM Aangewezen
Ambtenaren’).

Vanuit het landelijke Projectplan Kwaliteitsverbetering HOvJ is vanaf 2017 landelijk ingesteld dat HOvJ’s jaarlijks vakbekwaamheidspunten dienen te behalen om aan de genoemde kwaliteitsnorm te kunnen voldoen. Het betreft een duurzame interventie om zittende HOvJ’s doorlopend te ondersteunen in hun professionalisering. Van daaruit is de verplichting tot het behalen van vakbekwaamheidspunten ontstaan. Ten aanzien van door de korpschef Aangewezen Ambtenaren binnen AVIM wordt hetzelfde kwaliteitsverbeteringsplan gevolgd. Van daaruit is de verplichting tot het jaarlijks aantoonbaar behalen van 70 vakbekwaamheidspunten ontstaan. Deze opleiding is opgenomen in het AVIM vakbekwaamheidspuntensysteem.

Het certificaat van de opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaren biedt 25 vakbekwaamheidspunten.

 

Randvoorwaarden

De opleiding AVIM Aangewezen Ambtenaar is verplicht voor door de korpschef aangewezen ambtenaren die werkzaam zijn in het vreemdelingendomein.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 03-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 03-11 t/m vr 05-11
do 18-11, vr 19-11
do 02-12 (examen)

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

 • Je bent werkzaam in het AVIM vreemdelingendomein en
 • Je bent door de korpschef aangewezen om de taken van een Aangewezen Ambtenaar AVIM te vervullen.
 • Je bent PSH-V vaardig.
 • Een ervaren AVIM Aangewezen Ambtenaar of HOvJ als praktijkbegeleider op de werkplek is aan te raden.

of

 • Je kunt een verklaring overleggen van de teamchef waarin staat dat je na het behalen van deze opleiding wordt aangewezen om de taken van een Aangewezen Ambtenaar AVIM te vervullen. 
 • Je bent PSH-V vaardig.
 • Een ervaren AVIM Aangewezen Ambtenaar of HOvJ als praktijkbegeleider op de werkplek is aan te raden.

Geadviseerd wordt om minimaal ½ - 1 jaar werkervaring te hebben opgedaan binnen het AVIM werkveld alvorens deze opleiding te gaan volgen.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.