Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

FinEc Schakelonderwijs (2023)

Algemeen

FinEc Schakelonderwijs

Voor wie

 • Executieve politiemedewerkers die over hbo-werk en –denk niveau beschikken en voldoende specialistische financiële werkervaring hebben.
 • Executieve politiemedewerkers met een relevant financieel hbo- of wo-diploma.
 • Financieel specialisten uit het (reguliere) werkveld die voldoende werkervaring hebben, met een relevant financieel hbo- of wo-diploma. Het volgen van de AOPV is voorwaardelijk voor deze laatste doelgroep, omdat zij geen recherche-ervaring hebben.

Opbouw

Het Financieel SchakelOnderwijs (FSO) maakt deel uit van de opleiding “Finec Specifieke instroom” die als volgt is opgebouwd:

Onderdeel 1. Algemene Opsporingsbevoegdheid en Politiële vorming (AOPV)

Onderdeel 2. betreft de module FSO met een in het algemeen wekelijks ritme en een doorlooptijd van 17 weken. De AOPV is voorwaardelijk voor deelname aan de FSO voor financieel specialisten die niet beschikken over opsporingsbevoegdheid. De FSO bestaat uit 8 blokken met verschillende studie/leeropdrachten: 1. Rode draad opsporing 2. Strafrechtelijke vraagstukken 3. Financieel opsporen en afpakken 4. Zicht op rechtshulp 5. Zicht op financieel verhoor 6. Zicht op digitaal 7. Integrale samenwerking en het financieel filter 8. Financieel onderzoek in administraties

De module sluit af met twee examens: 1. Gehele leerstof van blok 1 t/m 7 van de module, met name strafrechtelijk gericht. 2. Financieel onderzoek in administraties, blok 8.

Na afronding van het FSO traject ga je circa 26 weken in het werkveld aan de slag. Nadat er werkervaring is opgedaan, adviseert de Politieacademie twee specifieke modules voor Financieel specialisten van de hbo Master of Criminal Investigation te volgen. Dit betreffen de modules Financieel Administratieve Waarheidsvinding (FAW), waarvan de Controletechniek (COTE) deel uitmaakt en Opstellen VermogensVergelijking en Kasopstelling (OVVK).

Resultaat

De financieel specialist is in staat om:

 • De relevante wetgeving en juridisch kader te kennen en te kunnen toepassen
 • De strafrechtelijke afpakmogelijk te kennen en te kunnen toepassen, alsmede hierover te kunnen adviseren 
 • Het kader rondom witwassen te kennen en een witwasonderzoek te kunnen uitvoeren
 • Verzamelde onderzoeksgegevens te kunnen valideren en gegevens tbv 27 SV te kunnen verdelen, inclusief voor verhoor  
 • Een administratief onderzoek in relatie tot wederrechtelijk verkregen vermogen uit te kunnen voeren 
 • In complexe administraties te kunnen rechercheren
 • In rechtsverhoudingen te kunnen rechercheren 
 • In organisatievormen te kunnen rechercheren
 • De vermogens- en inkomenspositie van de verdachte in kaart te kunnen brengen 
 • Voordeelsberekeningen op transactiebasis uit te kunnen voeren 
 • Verschillende (digitale) verschijningsvormen financiële gegevens te kennen en te herkennen
 • In relevante netwerken te kunnen deelnemen en samen te werken met verschillende interne en externe partners
 • De informatiebehoefte naar de juiste informatieaanvraag en aanbieder te kunnen vertalen
 • Af te stemmen en over te dragen aan andere partijen tot uitvoer van alternatieve interventies 
 • Te overleggen met derden inzake het handhaven beslag/overname beslag
 • Rechtshulpverzoeken te analyseren

Praktische informatie

Code: 9303251.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 504 sbu
Instituut: 504 sbu

Duur: 3-6 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 1.513,00

Toelichting studielast

Deze opleiding is specifiek ontwikkeld voor studenten met een financiële achtergrond en werkervaring op minimaal hbo-niveau. In het FSO vindt om die reden geen herhaling plaats van financiële basisvaardigheden. Je bent in totaal 17 weken bezig met het uitvoeren van de leeropdrachten, het volgen van de lesdagen en de voorbereiding en afleggen van de examens.

Overige informatie

Deze module is een verplicht onderdeel van het opleidingstraject Finec Specifieke instroom.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 28-08-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 28-08
ma 04-09
ma 11-09
ma 18-09
ma 25-09
ma 02-10
ma 09-10
ma 16-10
ma 23-10, di 24-10
ma 30-10
ma 06-11
ma 13-11
ma 20-11
ma 04-12
di 12-12
ma 18-12

Code: S002
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van/beschikt over:

 • een afgeronde hbo/wo opleiding op financieel economisch gebied in combinatie met een initieel politiediploma of PSI; of
 • werkervaring op het gebied van financiële recherche in combinatie met een initieel politiediploma niveau 3 en  het certificaat Kerntaak Opsporing; of
 • werkervaring op het gebied van financiële recherche in combinatie met een initieel politiediploma van minimaal niveau 4.

NB: Het FinEc Schakelonderwijs is een schakeltraject in aanloop naar de hbo-master modules Financieel Administratieve Waarheidsvinding (FAW), inclusief Controletechniek voor de opsporingsambtenaar (COTE) en Het opstellen van een vermogensvergelijking, kasopstelling en financieel proces-verbaal (OVVK). Dit schakeltraject is hoofdzakelijk bedoeld voor zij-instromers, maar is ook toegankelijk voor doorstromers met financiële recherche ervaring.

Een politiemedewerker die zich wil bekwamen in de fundamenten van het financieel rechercheren wordt het volgen van de opleiding Meewerken aan een Financieel Rechercheonderzoek (MFR) aangeraden. Het is ook mogelijk om via de MFR door te stromen naar de hbo-master modules FAW (inclusief COTE) en OVVK.

Vrijstellingen

Voor het examenonderdeel Financieel onderzoek in administraties is een vrijstelling mogelijk wanneer je in het bezit bent van:

 • een hbo of wo diploma bedrijfseconomie, accountancy of SPD; of
 • een diploma op minimaal niveau van Praktijkdiploma Boekhouden (PDB), aangevuld met werkervaring op het gebied van (financiële) recherche; of
 • het certificaat RIA.

 

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.