Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Familieagent

Algemeen

De communicatie en de wijze van afhandeling van zaken naar de burger is van groot belang voor het vertrouwen in de politie. Vooral bij ingrijpende gebeurtenissen, zoals het verlies van een familielid door een dodelijk ongeval of suïcide, waarbij veel vragen zijn rondom de wijze van overlijden en vervolgprocedures is deze communicatie van groot belang. De familieagent onderhoudt de contacten met de direct nabestaanden van een dodelijk ongeval, suïcide of andere gebeurtenis met grote maatschappelijke impact vanuit het technische onderzoeksteam. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de bijzondere rol die de familieagent heeft, namelijk de direct betrokkenen informeren en/of voorlichten over het onderzoek, een band met hen opbouwen en te onderhouden alsmede hen te begeleiden en/of door te verwijzen.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor iedereen die de (neven) taak van familieagent gaat vervullen en voldoet aan de toelatingseisen.

Opbouw

Vóór de start van het onderwijs wordt zelfstudie van je verwacht. Tijdens de trainingsdagen wisselen theorie, groepswerk - praktijkcasuïstiek/rollenspel elkaar af.
Onderwerpen als procesgang bij ongevallen en suïcides, rechtsbeginselen, omgangsvormen, cultuuraspecten, communicatieve vaardigheden en non-verbaal gedrag herkennen zijn onderwerpen waar tijdens de opleiding aandacht aan wordt besteed.
Je leert in de opleiding de ketenpartners te kennen en leert wanneer door te verwijzen. De werkzaamheden van de familieagent kunnen een zware wissel trekken op de mentale weerbaarheid. Van belang is dat de familieagent signalen bij zich zelf dan wel bij anderen kan herkennen.

Resultaat

Na afronding van de opleiding ben je in staat om kwalitatief en deskundig op te treden als (gecertificeerd) familieagent.

Praktische informatie

Code: 9302854.003
Type: Training
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 84 sbu
Instituut: 41 sbu
Korps: 27 sbu
Zelfstudie: 14 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Warnsveld
Totaalprijs: € 3.613,00

Toelichting studielast

In totaal 84 sbu verdeeld over:

instituut: 41 sbu

korps: 27 sbu

zelfstudie 14 sbu

proeve; 2 sbu

Overige informatie

De opleiding heeft voor het instituutsdeel een voltijd karakter, d.w.z. 4 aaneengesloten dagen, waaronder 3 avondlessen.

Randvoorwaarden

Je hebt een executieve status (wapendragende opsporingsambtenaren) met kennis van en ervaring met ongevallenafhandeling.

Vanwege de intensiteit, de mentale belasting en het avondprogramma tijdens de opleiding is er voor gekozen dat de studenten op de uitvoeringslocatie (of in de buurt) blijven overnachten. De kosten voor logies en voeding zijn voor rekening van de eenheid.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 06-09-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 6-9 tm do 9-9

Code: S008

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 20-09-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 20-9 tm do 23-9

Code: S009

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 04-10-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 4-10 tm do 7-10

Code: S010

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 11-10-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 11-10 tm do 14-10

Code: S011

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 14-12-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
di 14-12 t/m vr 17-12

Code: S013

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 20-12-2021

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 20-12 t/m do 23-12

Code: S014

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 03-01-2022

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 3-1 t/m do 6-1

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 25-01-2022

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
di 25-1 t/m vr 28-1

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 14-02-2022

Locatie: Politieacademie Warnsveld
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 14-2 t/m do 18-2

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

  • Diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3); of
  • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4); of
  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR, BOR, VOO; of
  • Diploma mbo-combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO en een certificaat BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar.
  • Je hebt een executieve status (wapendragende opsporingsambtenaren) met kennis van en ervaring met ongevallenafhandeling.

Deze en overige toelatingseisen zijn te vinden in paragraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3. van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).
Voor aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot losse modules, verwijzen we naar de matrix toelatingseisen modules post-initieel.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.