Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vakdiploma Handel in wapens en munitie (2023)

Algemeen

Vakdiploma Handel in wapens en munitie

Voor wie

Iedereen die belangstelling heeft voor wapens en munitie. 
In het kader van de erkenning werkzaamheden te mogen verrichten is deelname aan deze opleiding en een positief afgesloten examen verplicht.

Opbouw

De opleiding bestaat uit 11 contactdagen en 10 zelfstudieopdrachten. Tijdens de opleiding wordt onder andere gebruik gemaakt van digitale voortgangstoetsen.
De contactdagen bestaan uit een aantal theorie- en praktijklessen op een locatie van de Politieacademie.
Tijdens de opleiding komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Wetskennis en regelgeving
 • Niet vuurwapens
 • Munitie en herladen van munitie
 • Algemene wapentechniek
 • Pistolen en revolvers
 • Kogel- en hagelgeweren
 • Onklaar maken van wapens

De opleiding sluit af met een examen dat uit 4 onderdelen bestaat. Om in aanmerking te komen voor het certificaat Vakdiploma Handel in wapens en munitie moet elk examenonderdeel met een voldoende resultaat worden afgesloten.
Je legt de examens af op een locatie van de Politieacademie.

Het examen is opgebouwd uit onderstaande examenonderdelen:

Examenonderdeel 1: Tonen kennis en inzicht in wapentechniek
Dit examen wordt mondeling afgenomen. Het examen bestaat uit een aantal kennis- en inzichtsvragen. Je toont hierbij aan dat je over voldoende theoretische kennis beschikt en inzicht hebt in de wapentechniek.

Examenonderdeel 2: Tonen kennis en inzicht in wet- en regelgeving
Dit is een mondeling examenonderdeel, bestaande uit een gesprek met twee examinatoren over de rechts- en wetskennis en alle regelgeving met betrekking tot wapens en munitie. Je toont aan dat je in staat bent te handelen in situaties die betrekking hebben op de handel in wapens en munitie binnen het kader van de geldende rechts- en wetsregels. 

Examenonderdeel 3: Technisch verklaren en adviseren m.b.t. schouderwapens voor de jacht- en schietsport
In deze examenopdracht doorloop je een aantal casussen. Je toont aan dat je veilig kunt handelen met schouderwapens voor de jacht- en schietsport. Daarnaast beschik je over voldoende kennis van en technisch inzicht m.b.t. deze wapens zodat je de klant goed kunt adviseren.

Examenonderdeel 4:  Technisch verklaren en adviseren m.b.t. vuistvuurwapens, munitie en herladen van munitie
In deze examenopdracht doorloop je een aantal casussen. Je toont aan dat je veilig kunt handelen met vuistvuurwapens. Daarnaast beschik je over voldoende kennis van en technisch inzicht m.b.t. deze wapens zodat je de klant goed kunt adviseren. Je bent in staat een klant te adviseren over de munitie en het herladen van munitie en over de aanschaf van de bijbehorende accessoires.

Resultaat

 • Je beschikt over de kennis en het inzicht in wet- en regelgeving met betrekking tot wapens en munitie.
 • Je kunt handelen in situaties die betrekking hebben op de handel in wapens en munitie binnen het kader van de geldende rechts- en wetsregels.
 • Je kunt technisch uitleg geven en adviseren met betrekking tot vuurwapens, munitie en herladen van munitie, lucht- gas- en veerdrukwapens en het onklaar maken van wapens.
 • Je kunt technisch uitleg en advies geven met betrekking tot wapens voor de jacht- en schietsport, de airsoft- en paintballsport en de bijbehorende munitie.
 • Je kunt veilig handelen met vuurwapens, lucht-, gas- en veerdrukwapens voor de jacht en schietsport en de bijbehorende munitie.
 • Je beschikt over de kennis en het inzicht in de toepassing van deze wapens en de bijbehorende accessoires.

Praktische informatie

Code: 9302731.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 150 sbu
Instituut: 150 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.100,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding bestaat uit 11 contactdagen en 10 zelfstudieopdrachten.

Overige informatie

Alle benodigde informatie is te vinden op het studentennetwerk. Je krijgt toegang tot dit netwerk nadat aan alle voorwaarden is voldaan en je inschrijving is afgerond.
In het studierooster zijn de examendata en de datum van het eventuele herexamen vastgesteld.
De opleiding wordt 2x per kalenderjaar aangeboden.

Het Studentenstatuut van de Politieacademie is van toepassing op deze opleiding en het examen.  Het Studentenstatuut geeft onder andere aan dat je slechts 2x herexamen mag afleggen. Bij het niet behalen van het (her-)examen schrijf je je opnieuw in voor de gehele opleiding. Inschrijving is echter pas mogelijk na een in het Studentenstatuut vastgestelde tijd.

Randvoorwaarden

 • Je bent in het bezit van een internet aansluiting.
 • Je bent in het bezit van een Verklaring omtrent gedrag (VOG); de verklaring is niet ouder dan 3 maanden.

Ben je (nog) niet in het bezit van een geldig VOG, vraag het document dan aan bij de gemeente waar je staat ingeschreven.
Vul de 1e pagina van het document in, scan het hele document en stuur het als bijlage naar wapenleer@politieacademie.nl 
Vervolgens ontvang je het ingezonden document retour, inclusief de aanvullingen van de Politieacademie.
Lever de aanvraag, dus het complete document, in bij de gemeente.
Scan na ontvangst van de Verklaring van geen bezwaar het document en stuur de scan naar wapenleer@politieacademie.nl 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van het certificaat Wapenleer. Dit certificaat mag niet ouder zijn dan 5 jaar op de dag van de start van de opleiding. 

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Om je aan te melden voor deze opleiding (inclusief het examen) vul je het inschrijfformulier in.
Dit ingevulde inschrijfformulier stuur je samen met de drie voorwaardelijke documenten naar wapenleer@politieacademie.nl.
De voorwaardelijke documenten zijn: het certificaat Wapenleer, een geldige VOG en een bewijs van betaling van het cursusgeld.

Zodra de inschrijving is verwerkt, ontvang je een e-mail over de verdere procedure.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.