Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Training Bevoegd functionaris / Informatiecoördinatie WPG

Algemeen

De leider van het onderzoek naar witwassen weet dat sinds de inwerkingtreding van de Wpg politie Nederland informatie moet delen. Maar moet dat in alle gevallen'?

In het stelsel van waarborgen van de Wpg draagt de Bevoegd Functionaris de verantwoordelijkheid voor de rechtmatigheid van doelafwijkende verwerkingen. Hiertoe is hem/haar de bevoegdheid gegeven om met dat doelafwijkend gebruik van politiegegevens in te stemmen of zijn instemming daaraan te onthouden.

Mag het Informatieknooppunt van Eenheid X de informatie uit een groot onderzoek naar witwassen van Eenheid Y gebruiken'?

De informatiecoördinator krijgt te maken met verschillende en complexe informatie- en analysevragen van dezelfde leider van het onderzoek. Daarbij zal hij/zij veelal geautomatiseerd gegevens vergelijken of zal het gegevens in combinatie willen verwerken. In deze training komt het samenspel tussen opsporing en informatie met de nadruk op de Wpg aan de orde.

De Wpg geeft enerzijds meer armslag voor het gebruik van politiegegevens, voorziet in mogelijkheden om gegevens die voor een bepaald doel zijn verwerkt ook te gebruiken voor andere doelen en biedt meer mogelijkheden voor verstrekking van politiegegevens aan personen en instanties buiten de politiesector, bijvoorbeeld om beter samen te kunnen werken. Anderzijds voorziet de Wpg in waarborgen voor de burger tegen onrechtmatige inbreuken op diens persoonlijke levenssfeer. Het professioneel omgaan met gegevens is daarom vereist.

Voor wie

De training is bestemd voor de op grond van de Wpg aangewezen Bevoegd Functionaris of diens plaatsvervanger (lees: chef TCI/TOOI, teamchef leider onderzoek diens plaatsvervanger) en de Informatiecoördinator (lees: medewerker informatieknooppunt).

Opbouw

Tijdens de training staat de rol van de Bevoegd Functionaris en het gebruik van informatie centraal. Wat zijn de taken en bevoegdheden van de Bevoegd Functionaris volgens de Wpg en welke taken en bevoegdheden vloeien voort uit de dagelijkse werkzaamheden? Waarmee dient de Informatiecoördinator bij een verzoek om informatie vanuit bijvoorbeeld een team rekening te houden? Bij deze training is het vertalen van de theorie naar de praktijk van groot belang (aansluiten bij de dagelijkse werkzaamheden), waarbij er volop gelegenheid is eigen praktijkervaringen en -situaties in te brengen. Er wordt een actieve houding van de deelnemers verwacht.
Actuele ontwikkelingen als ontsluiting van gegevens, intelligence (bijv. RTIC) en datamining spelen ook een rol in deze training.

Resultaat

  • Je bent in staat de werkzaamheden van een Bevoegd Functionaris of Informatiecoördinator te vervullen, dan wel de juiste weg te vinden in de wettelijke materie of uitwerkingen daarvan.
  • Je weet de Wpg te doorgronden en vragen die in je dagelijks werk binnenkomen niet alleen juridisch op te lossen, maar ook te begrijpen en te interpreteren.

Praktische informatie

Code: 9302484.004
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 11 sbu
Instituut: 7 sbu
Zelfstudie: 4 sbu

Duur: < 1 week
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 128,00

Toelichting studielast

Voorafgaand aan de training bestudeer je de Wet en Besluit politiegegevens en het Algemeen deel van de Memorie van Toelichting.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 16-09-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
do 16-9

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 20-10-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 20-10

Code: S005

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 24-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
wo 24-11

Code: S006

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Er zijn geen specifieke instroomeisen voor deze training.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.