Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Commandant Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder optreden (NSGBO)

Algemeen

De Nationale Staf Grootschalig en Bijzonder Optreden (NSGBO) wordt geformeerd in geval van eenheids-overstijgende grootschalige evenementen, grootschalige verstoringen van de rechtsorde en/of openbare orde of (dreigende) crisissituaties met een nationale impact. Het professionaliseringstraject NSGBO vergroot je inzichten om op strategisch niveau zorg te dragen voor het gemeenschappelijk functioneren van de politie in de crisisbeheersing.

Als commandant NSGBO geef je leiding aan de NSGBO en ben je, met mandaat van de korpschef, verantwoordelijk voor het Nationale politieoptreden. Je hebt een adviserende rol over de bestuurlijke besluitvorming binnen de politie naar de korpsstaf/korpschef en crisisorganisaties binnen het rijksniveau. Je bent verantwoordelijk voor de nationale en eventueel eenheid overschrijdende aanpak van een gebeurtenis of incident.

Het professionaliseringstraject is opgezet rondom de kerntaken van de NSGBO:

 • Landelijk inzicht en overzicht op crisisbeheersing
 • Coördineren van middelen en capaciteit voor crisisbeheersing
 • Standpuntbepaling en handelingsperspectief voor crisisbeheersing
 • Fungeren als nationaal point of contact om eenduidige sturing te laten plaatsvinden
 • Positionering van het NSGBO binnen de politie en de relatie tot het bevoegd gezag (visiedocument NSGBO, 2016)

Voor wie

Je voldoet aan of hebt de intentie om te voldoen aan het functieprofiel Sectorhoofd of Operationeel Specialist E-F.

Opbouw

Het professionaliseringstraject beslaat 76 SBU en bestaat uit een e-learning, contactdagen en zelfstudie. In de e-learning staat de regionale crisisstructuur en het landschap van crisisbeheersing centraal. Hiermee vormen we de basis op gebied van crisisbeheersing. De contactdagen bestaan uit een vijftal themabijeenkomsten van 1 of 2 dagen en 1 simulatiedag. Tijdens de themabijeenkomsten zijn prominente gastdocenten aanwezig die grote ervaring en kennis hebben op het strategisch niveau van crisisbeheersing. Dit zijn bijvoorbeeld een commandant/bevelvoerder speciale eenheid, burgemeester, officier van Justitie, hoge ambtenaar van een ministerie of NCTV. Je vergroot je kennis en vaardigheden in activerende sessies. Tijdens de simulatiedag breng je de theoretische inzichten in praktijk. In een realistisch nagebootste setting oefen je casuïstieken die gericht zijn op de taak en uitvoeringsniveau van het NSGBO. Hierbij speelt feedback op persoonlijke en teamprestatie een belangrijke rol. 

Resultaat

 • Je bent theoretisch bekwaam om als commandant NSGBO te worden ingezet.
 • Je bent in staat de kerntaken uit te voeren die een NSGBO heeft.
 • Op persoonlijk vlak heb je inzichten opgedaan met betrekking tot je professioneel handelen.
 • Je hebt kennis, inzicht en vaardigheden om efficiënt en effectief om te gaan met hoge druk en een groot afbreukrisico.

Praktische informatie

Code: 9203677.002
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 112 sbu
Instituut: 112 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De doorlooptijd van het professionaliseringstraject, van de start tot het eind, beslaat een periode van 6 tot 8 maanden. In deze periode zijn de 5 bijeenkomsten en de simulatie gepland. De data worden bekend gemaakt na inschrijving op het professionaliseringstraject.

Overige informatie

Voor het gehele traject geldt een 100% aanwezigheid. Het professionaliseringstraject vindt plaats in teamverband. Je maakt deel uit van één complete NSGBO staf. Dit kan jouw organieke NSGBO staf zijn of een samengestelde staf (vervolg traject in/uitstroom).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

 • Voor het traject zijn de volgende LFNP eisen van toepassing:: Sectorhoofd em Operationeel specialist E-F.
 • Je bent in het bezit van een wo-diploma of beschikt over een wo-werk- en denkniveau.
 • Ruime ervaring als algemeen commandant van een SGBO en ervaring op gebied van de openbare- en rechtsorde is gewenst.
 • Inschrijving is alleen mogelijk op voordracht van én een functietoewijzing binnen de NSGBO.

Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.