Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vervolgopleiding Korpscheftaken Intake en Service

Algemeen

Een sportschutter heeft een verlof tot het voorhanden hebben van vuurwapens. Hij heeft zich schuldig gemaakt aan overtreding van artikel 8 van de Wegenverkeerswet 1994. Dit is een reden om het verlof in te gaan trekken. Het intrekken van een dergelijk verlof behoort tot de werkzaamheden van de generalist Intake & Service van de afdeling korpscheftaken. Na het succesvol afronden van de opleiding is de generalist in staat deze werkzaamheden zelfstandig uit te voeren. Het gaat om een bestuursrechtelijk traject dat gemandateerd namens de korpschef wordt uitgevoerd.

Voor wie

Generalisten/senioren Intake & Service, werkzaam bij de afdeling korpscheftaken.

Opbouw

Het onderwijs is opgesplitst in twee delen.
Het eerste deel omvat de theoretische behandeling van de werkzaamheden van de generalist:

  • de Wet wapens en munitie;
  • de Wet natuurbescherming;
  • de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus;
  • de Wet explosieven voor civiel gebruik;
  • het categoriseren van wapens.

Het tweede deel bestaat uit het uitvoeren van een drietal verplichte praktijkopdrachten, waarmee je laat zien het geleerde in de praktijk toe te kunnen passen.

Resultaat

  • Je bent in staat zelfstandig Intake & Service werkzaamheden uit te voeren waarvoor je door de korpschef bent gemandateerd.
  • Je doet voorstellen vanuit de uitvoeringspraktijk tot verbetering in de uitvoering van Intake & Service.
  • Je geeft instructies en handreikingen aan medewerkers Intake & Service en je bent vraagbaak voor deze doelgroep.

Praktische informatie

Code: 9103590.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 140 sbu
Instituut: 70 sbu
Korps: 40 sbu
Zelfstudie: 20 sbu
Proeve: 10 sbu

Duur: 3-6 maanden
Locatie:
Totaalprijs: € 2.214,00

Overige informatie

Om toegelaten te worden tot deze opleiding kan een intest verplicht zijn. Kijk bij de instroomeisen voor meer informatie.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een werkplek binnen de eenheid.
Binnen de afdeling korpscheftaken is een geschikte mentor aanwezig die je begeleidt bij het uitvoeren van de praktijkopdrachten.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 31-08-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
31-08, 01-09, 02-09,
13-09, 14-09,
27-09, 28-09,
11-10, 12-10,
13-10, 14-10,
25-10, 26-10,
08-11, 09-11,

2022
31-01, 01-02, 02-02

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 05-10-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
05-10, 06-10, 07-10,
18-10, 19-10,
02-11, 03-11,
15-11, 16-11,
29-11, 30-11,
07-12, 08-12,
20-12, 21-12,

2022
14-03, 15-03, 16-03

Code: S003

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je beschikt over de kennis en vaardigheden op het eindniveau van de medewerker Intake & Service.

Heb je de basisopleiding korpscheftaken voor de medewerker Intake & Service succesvol afgerond, dan worden deze aanwezig geacht.
Heb je de basisopleiding niet doorlopen, dan bestaat de mogelijkheid het gewenste niveau aan te tonen door middel van een instaptoets.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.