Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

2-daagse studiedagen Buitengewoon opsporingsambtenaar

Algemeen

De tweedaagse Buitengewoon opsporingsambtenaar is een basisopleiding, die ook geschikt is als hercertificeringsopleiding voor gecertificeerde (BOA) politiemedewerkers.

Voor wie

De tweedaagse is bedoeld voor politiemedewerkers die worden of zijn aangesteld als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) bij politie.

Opbouw

De opleiding bestaat uit twee lesdagen (twee blokken van 8 uur) en is onderdeel van een zelfstudiepakket.
De lesstof is afgestemd op de eindtermen van het ‘Basisexamen voor de buitengewoon opsporingsambtenaar’ en bestaat uit de onderdelen rechtskennis, gespreks- en benaderingstechnieken en het invullen van een combibon. De exacte inhoud is echter afhankelijk van de vragen van de studenten. Deze worden aan het begin van de eerste dag geïnventariseerd.

Het bijbehorende examen beslaat een theorie-examen rechtskennis en een praktijkexamen gespreks- en benaderingstechnieken inclusief combi-bon (uitgevoerd door ExTh). 

Resultaat

Heb je een examenonderdeel met goed gevolg afgelegd, dan ontvang je hiervan een getuigschrift van de examenaanbieder (ExTh).

Na het behalen van beide examenonderdelen ontvang je een BOA-getuigschrift. Op grond van dit BOA-getuigschrift, indien niet ouder dan één jaar, word je een akte van opsporingsbevoegdheid verleend voor de duur van maximaal vijf jaar.

Praktische informatie

Code: 9102745.002
Type: Cursus
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 59 sbu
Instituut: 15 sbu
Zelfstudie: 40 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 275,00

Overige informatie

De opleiding geeft examengarantie. Als je zakt voor het examen of een examenonderdeel bestaat de mogelijkheid om (een deel van) de opleiding nogmaals te volgen en herexamen te doen. Je kunt twee keer herkansen.

Deze opleiding kent een open inschrijving. Gesloten inschrijving is mogelijk bij aantallen van 14 tot 16 studenten.

Randvoorwaarden

Je bent in het bezit van het feitenboekje.
De voorbereiding op de tweedaagse bestaat uit de zelfstudie die je voorafgaand aan deze twee dagen hebt verricht.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je hebt minimaal vmbo-niveau en een aanstelling als buitengewoon opsporingsambtenaar binnen domein VI (Politie BOA).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.