Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Minor Politiekunde

Algemeen

Ben je hbo-student, volg je een andere opleiding, heb je geen politieachtergrond en wil je meer leren over de politie en de werkwijze van het politieapparaat? Kies dan voor de Minor Politiekunde.
Deze minor focust zich op het vormen van beelden over dilemma’s die het politiewerk met zich meebrengt. Vanuit theoretische inbedding in de diverse vooropleidingen en persoonlijke ervaringen met de politie wordt vanuit de politieorganisatie deze beeldvorming onder de loep genomen. Het doel is om jouw oordeelvormende vermogen te ontwikkelen op basis van nieuwe kennis, inzichten en ervaringen binnen de politieorganisatie.
Het centrale thema is: wat is goed politiewerk?

Voor wie

De minor is met name bedoeld voor externe hbo-studenten die vanuit hun opleiding via de minor aansluiting zoeken bij de politie. Naar verwachting ga je vanuit die studie werken bij aanpalende organisaties die samen met de politie in de zogenaamde ketenverantwoordelijkheid verantwoordelijk zijn voor het realiseren van veiligheid en leefbaarheid in de samenleving.

Vanuit een groot aantal verschillende opleidingen melden studenten zich aan de Politieacademie om deze minor te volgen. Zo ontvangen wij studenten Integrale Veiligheidskunde, maar ook studenten Recht, Forensische opsporing, Psychologie, Sociaal Pedagogische Dienstverlening en Sociaal Juridische Dienstverlening.

De Minor Politiekunde is ook nuttig als je van plan bent om een politieopleiding te gaan volgen.

Opbouw

De minor start met theorie en achtergrond over de positie van de politie in de context van samenleving, rechtstaat en politieorganisatie. Daarna maak je de stap naar het politieperspectief. Vanuit bestaande kennis en inzichten wordt het politiespecifieke uitgediept om vervolgens te komen tot oordeelsvorming.

Via de driedeling Politieorganisatie, Samenleving en Recht wordt een aantal verbijzonderde thema's aangeboden die op lokaal niveau spelen, bezien vanuit het perspectief van politie (blauw). Daar kun je dan je voordeel mee doen als je na jouw opleiding bij een aanpalende organisatie werkzaam bent. Met andere woorden: er wordt je geleerd van buiten (politie) naar binnen (eigen organisatie) te kijken.

Met behulp van praktijksimulaties wordt het feitelijk handelen in politiële situaties zichtbaar. Wat doet dit alles met het beeld op goed politiewerk? Hoe beoordeel je dit en hoe reflecteer je op je eigen oordeel in de loop van deze maanden? Van multidisciplinair perspectief wordt gestreefd naar synthese tot interdisciplinaire inzichten.

De toetsing vindt plaats op grond van een aantal voorwaardelijke leeropdrachten, twee toetsen (Cognitieve toets en Politie strategieën) en het schrijven van een Essay. Hiermee worden de eerder geformuleerde leerdoelen beoordeeld. Je kiest bij het schrijven van het essay een echt politieprobleem waaraan de oordeelsvorming wordt opgehangen.

De literatuur wordt door aangeleerd aan de hand van syllabi en documenten.  Je dient hiervoor wetboeken en een boek over Politiestrategie aan te schaffen.

Resultaat

Aan het einde van deze minor heb je het vermogen om:

  • de positie van de politie in de samenleving en de rechtsstaat te duiden;
  • de invloed daarvan op het feitelijk functioneren van de politie binnen veiligheidsvraagstukken te doorgronden;
  • dilemma’s van politiewerk in veiligheidsvraagstukken te herkennen en formuleren en daar zelfstandig een oordeel over vormen.

Praktische informatie

Code: 5601122.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 840 sbu
Instituut: 840 sbu

Duur: 3-6 maanden
Locatie:
Totaalprijs: € 2.100,00

Indeling van het onderwijs

Je volgt 2 tot 3 dagen per week lessen op de Politieacademie in Apeldoorn. De Politieacademie is in verband met vakantie gesloten in week 29 t/m 32 en in de week tussen kerst en oud en nieuw. Alle overige weken gaat het onderwijs door. Er zijn geen reguliere schoolvakanties tijdens de Minor Politiekunde.

Randvoorwaarden

Ga je de minor aan de Politieacademie volgen, dan teken je een geheimhoudingsverklaring en moet je een geldige Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanleveren.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 30-08-2021

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 31-01-2022

Locatie:
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Voor deze minor zijn geen expliciete instroomeisen opgesteld. Je hebt wel toestemming nodig van jouw eigen hbo-opleiding dat je deze minor gaat volgen.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

De inschrijving voor de minor verloopt NIET via de Politie(academie), maar via de website www.kiesopmaat.nl

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.