Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing

Algemeen

In de opleiding leer je wetenschappelijk praktijkgericht onderzoek te ontwerpen, uit te voeren, kritisch te beoordelen en de uitkomsten ervan toe te passen in het werkveld van de opsporing. Je kiest een onderzoeksonderwerp dat relevant is voor de opsporingspraktijk en doorloopt de vier fasen van de onderzoekscyclus: probleemverkenning, onderzoeksontwerp, onderzoeksuitvoering en terugkoppeling.

Na elke fase van de onderzoekscyclus vindt er een intervisie plaats waarbij je in een klein groepje studenten, onder begeleiding van een docent, kritisch naar elkaars (deel)producten gaat kijken. De onderzoeksresultaten verwerk je in een eindpaper waarbij je de gevonden resultaten tegen het licht houdt van eerder uitgevoerd wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast is de vertaling van de resultaten in aanbevelingen naar de opsporingspraktijk een belangrijke component in je eindpaper.

Het uitvoeren van een masterproject wetenschap en opsporing is de laatste module van de Master of Criminal Investigation.

Voor wie

Studenten binnen de Leergang Recherchekunde (Master of Criminal Investigation).

Opbouw

Deze opleiding bestaat uit acht lesdagen met de onderzoekscyclus als uitgangspunt. Er wordt onder andere aandacht besteed aan het uitvoeren van een probleemverkenning, het opzetten van een onderzoek en het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden van onderzoek en analyse. 
Daarnaast zijn er drie intervisies over de probleemverkenning, het onderzoeksontwerp en de onderzoeksresultaten.

Resultaat

Na afronding van deze opleiding ben je in staat zelfstandig een praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek uit te voeren.

Praktische informatie

Code: 5301150.001
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 504 sbu
Instituut: 504 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 8.154,00

Indeling van het onderwijs

De totale module bestaat uit zeven lesweken met acht lesdagen en drie intervisies (zie omschrijving). De intervisies nemen een halve dag in beslag. Per lesweek zijn er twee contact- of studiedagen.

Toelichting studielast

De totale module bedraagt 504 sbu’s, die als volgt zijn verdeeld:

MWO-start: 40 sbu
MWO I: 80 sbu
MWO II: 120 sbu
MWO III: 208 sbu
MWO IV: 56 sbu

De studieduur varieert, omdat je zelf het tempo bepaalt. Je moet je inschrijven voor MWO III en het schriftelijk en mondeling examen.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

  • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing; of
  • Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma; of
  • Diploma Inspecteur (LTM, BTM); of
  • Diploma hbo of wo, in combinatie met de Premaster Recherchekundige.

Deze toelatingseisen en aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot los afneembare modules zijn te vinden in het document DeelRic VPO Recherche op de pagina Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling.

Vrijstellingen

Deze module is een verplicht onderdeel van de leergang Recherchekundige. Je kunt geen vrijstelling aanvragen.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.