Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bewijswaarde in complexe milieuonderzoeken

Algemeen

Hoe effectief reageren op de sterke toename van dumpingen van afval van XTC-laboratoria? Welke opsporingsmethoden kan men inzetten?

Hoe begin je aan de opsporing en aanpak van uitbuiting in onder meer de asbestbranche en ernstige overtredingen inzake asbestverwijdering?

Er vindt in toenemende mate grootschalige handel plaats in bedreigde in- en /of uitheemse dier- en plantensoorten, ondanks internationale regelgeving omtrent dit onderwerp. De financiële opbrengsten lijken gigantisch. Welke opsporingsmethoden en –strategieën bieden kansen voor een effectieve (internationale) aanpak? Welke expertise moet hiertoe worden ingezet?

Milieucriminelen richten hun pijlen succesvol op energie, voedselveiligheid en afval (kortweg EVA) maar ook op al dan niet beschermde fauna en flora en van een geheel andere orde vuurwerk. Vaak blijven ze “onder de radar” of vindt dergelijk illegaal gedrag plaats vanuit legale bedrijven, naast andere, legale activiteiten. Er valt veel geld mee te verdienen en men kan invloed verwerven binnen verschillende maatschappelijke geledingen. Ondermijning van mens, maatschappij en milieu is hier echt aan de orde. Aangiften zijn desondanks schaars en er moet informatie “gehaald” worden.

Als recherchekundige met specialisatie in milieucriminaliteit draag je bij aan een goede probleemanalyse en denk je mee over de bewijswaarde in opsporingsonderzoeken en over effectieve interventies. Je leert in de opleiding om vanuit verschillende invalshoeken naar een concrete en complexe casus te kijken en de bewijswaarde te beoordelen. Je leert adviezen over intelligence, opsporing (incl. financieel rechercheren) en andere interventies ten aanzien van milieucriminaliteit te beargumenteren. Juridische mogelijkheden voor informatie uitwisseling en andere samenwerking met bevoegde (bestuurlijke) partijen maar ook niet-gouvernementele organisaties zoals milieubelangenorganisaties komen ook aan de orde.

Voor wie

Deze kernopgave is bedoeld voor recherchekundigen die de afstudeerrichting milieucriminaliteit volgen. Ook afgestudeerde recherchekundigen met oriëntatie op/belangstelling voor milieucriminaliteit kunnen zich inschrijven.

Opbouw

In de opleiding leer je om vanuit verschillende invalshoeken (thema’s) een concrete casus te benaderen:

 • Criminologisch
 • Intelligence
 • Financieel rechercheren
 • Juridisch
 • Milieukundig/forensisch technisch

Deze thema’s staan centraal in het contactonderwijs, de leeropdrachten en het examen.

Resultaat

Na afronding van deze kernopgave:

 • kan je een onderzoeksvoorstel en –rapportage opstellen naar aanleiding van een concrete casus.
 • ben je in staat om kort en helder wetenschappelijke input te vertalen in recherchetermen.
 • kan je een advies en/of aanbeveling schrijven, gericht op het al dan niet uitvoeren van een milieuonderzoek, in relatie tot de bewijsvoering.
 • een beargumenteerde keuze voor een gekozen strategie en/of methodiek op het gebied van milieuopsporingsonderzoek maken en (wetenschappelijk) onderbouwen.

Je kennis kan gebruikt worden op diverse niveaus in de opsporingspraktijk.

 

Praktische informatie

Code: 5300168.004
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 52 sbu
Korps: 52 sbu
Zelfstudie: 95 sbu
Proeve: 25 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.565,00

Toelichting studielast

De kernopgave beslaat 224 SBU (8 Credit points) en omvat 13 lesdagen verspreid over 7 lesweken.

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag 1 (één) losse kernopgave worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst. Zie voor verdere informatie paragraaf 4.6.4 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Randvoorwaarden

Je krijgt het dringend advies om ervaring op te doen met opsporing van milieucriminaliteit (al of niet door een tijdelijke stage bij een Team Milieu) vóór aanvang van deze kernopgave.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier HBO- of WO-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma HBO of WO

Deze en alle overige toelatingseisen zijn te vinden in paragraaf 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.3 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).
Voor aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot losse kernopgaven, verwijzen we naar de Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Hierbij is het dringend advies om ervaring op te doen met opsporing van milieucriminaliteit (al of niet door een tijdelijke stage bij een Team Milieu) vóór aanvang van deze kernopgave.  

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.