Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Toepassen van Sociale Wetenschap in Sociale Netwerk Analyse (2023)

Algemeen

Toepassen van Sociale Wetenschap in Sociale Netwerk Analyse

Voor wie

Studenten van de Master of Criminal Investigation (MCI) met de afstudeerrichting criminaliteitsanalyse. Daarnaast kunnen studenten met minimaal een afgeronde hbo-opleiding een verzoek doen om de SWISNA los te volgen.

Opbouw

De rode draad is het werken in kleine leerteams aan de (examen)casus. Je volgt lessen over de theorie van Sociale Netwerk Analyse en de duiding van SNA met behulp van Sociale Wetenschap. Bij deze module staan de intervisies en meetups met experts centraal. Tijdens de intervisies wordt terugkoppeling gegeven op de uitgevoerde leeropdrachten die onderdeel zijn van het examen.
Er is ook aandacht voor ontwikkelingen op het gebied van (big)data analyse, omdat deze technieken kunnen ondersteunen bij het voorbereiden en uitvoeren van een sociale netwerkanalyse en mogelijk direct toepasbaar zijn binnen de eigen casus.

Resultaat

De volgende examenvereisten, afkomstig uit het kwalificatiedossier (POR, 2017), zijn hierop van toepassing:

Vakvaardigheden

  • Voert een sociale netwerkanalyse uit en interpreteert de uitkomsten. Legt daarbij de koppeling tussen sociale netwerkanalyse en sociaalwetenschappelijke literatuur.
  • Vertaalt de resultaten van een sociale netwerkanalyse naar de praktijk (opsporing of intelligence).

Zie verder ook de vakvaardigheden (onderzoeksvaardigheden) die benoemd worden bij de beroepstaak: Uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van opsporing.

  • Schrijft een logisch opgebouwd en prettig leesbaar onderzoeksrapport.
  • Presenteert het onderzoek op heldere wijze.

Praktijkrepertoire

  • Stelt zijn mening, indien nodig, bij.
  • Kan de netwerkanalyse in een bredere context plaatsen.

Praktische informatie

Code: 5300166.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 96 sbu
Korps: 68 sbu
Zelfstudie: 56 sbu
Proeve: 4 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 4.855,00

Indeling van het onderwijs

De SWISNA is een duale opleiding met een doorlooptijd van 15 weken. Je volgt gemiddeld 14 dagen of dagdelen contactonderwijs op de Politieacademie in Apeldoorn of op afstand. Het contactonderwijs bestaat uit lessen, practica, responsiecolleges en intervisies.
Het is een module in deeltijd, de te besteden tijd is gemiddeld 16 uur per week.

De ritmiek is maximaal 2 dagen per week contactonderwijs met enkele (zelf)studieweken tussendoor waarin geen contactonderwijs is gepland. In week 16 staat de inleverdatum voor het examenproduct ingepland. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je volgt de MCI met afstudeerrichting criminaliteitsanalyse.

Wil je de opleiding los volgen, dan gelden de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang. Zie voor verdere informatie het document Toelatingseisen Leergangen (document DeelRic VPO Recherche).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.