Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Beoordelen van de bewijswaarde van (im)materiële sporen

Algemeen

In deze module staat het analyseren en interpreteren van de bewijswaarde van de materiële sporen centraal. Doorgaans wordt er een enorme diversiteit aan materiële sporen zoals chemische, fysische, biologische, elektronische en andere materiële sporen aangetroffen die getransformeerd dienen te worden van opsporingsmiddel tot bewijsmiddel in de strafrechtsketen. Daarnaast staat de actuele en gedegen kennis van forensisch technische onderzoekstechnieken centraal.

Voor wie

Recherchekundigen die zich richten op forensisch technische opsporing.

Opbouw

De module kent vier leeropdrachten:

 • Wetenschappelijke forensische bronnen en research.
 • Forensisch technische wetenschappen.
 • Opsporingscriminalistiek.
 • Juridische bewijswaarde sporen.

Resultaat

Na het voltooien van deze module voldoe je aan de competenties zoals omschreven in deze kernopgave. Je:

 • kent de relevante bronnen binnen de forensisch technische wetenschap en kan deze waarderen en raadplegen;
 • levert een bijdrage aan het stimuleren van het gebruik van erkende (inter)nationale wetenschappelijke forensische bronnen binnen de eigen eenheid;
 • kan een correcte afweging maken van de mogelijkheden en onmogelijkheden van forensisch technisch onderzoek aan materiële sporen. Daarnaast kan je een prioritering aan de beschikbare forensische technische onderzoeken toekennen;
 • kan de waarde van opsporingsmethodieken en -technieken in het kader van opsporingsonderzoeken;
 • kan technologische ontwikkelingen vertalen naar de mogelijkheden voor opsporingsonderzoeken;
 • kan risico’s van forensische opsporingsmethoden en –technieken inschatten en afzetten tegen de mogelijkheden om te komen tot de juiste keuzes;
 • kan de toepassing van statistiek in de forensische technische wetenschappen op een juiste wijze interpreteren en gebruiken.
 • kan de bewijsrechtelijke bepalingen in het Wetboek van Strafvordering in de praktijk toepassen in relatie tot materiële sporen.

Praktische informatie

Code: 5300100.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 44 sbu
Korps: 55 sbu
Zelfstudie: 100 sbu
Proeve: 25 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 5.578,00

Indeling van het onderwijs

Een groot deel van het contactonderwijs van de leeropdrachten 2 en 3 zal plaatsvinden bij het NFI in Den Haag.

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag één losse kernopgave worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst. Zie voor verdere informatie paragraaf 4.6.4 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Deze kernopgave is een verplicht onderdeel van de leergang Recherchekundige, afstudeerrichting Forensisch Technische Recherchekunde.

Randvoorwaarden

Je moet beschikken over een coach die verantwoordelijk is voor de begeleiding tijdens het werkend leren. Je beschikt over een leerwerkplek waar je korpsopdrachten en de voorbereiding van de proeve kan uitvoeren.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse modules of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker (mbo 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma hbo of wo, in combinatie met de premaster recherchekundige

Voor instroom in deze module is een havo niveau wiskunde, scheikunde en natuurkunde is gewenst.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.