Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Beoordelen van de Bewijswaarde van (Im)Materiële Sporen (2024)

Algemeen

Beoordelen van de Bewijswaarde van (Im)Materiële Sporen

Voor wie

Studenten van de Master of Criminal Investigation (MCI) met de forensische afstudeerrichting en studenten van de opleiding Forensisch Coordinator. Daarnaast kunnen studenten met minimaal een afgeronde hbo-opleiding een verzoek doen om de BBIMS los te volgen.

Opbouw

De opleiding BBIMS bestaat uit twee onderdelen:
• Inzicht krijgen in forensische methodologie
• Toepassen van forensische methoden en technieken

Bij het eerste onderdeel word je meegenomen in de wereld van de criminalistiek en Bayesiaanse statistiek. Binnen de criminalistiek worden technische en natuurwetenschappelijke methoden ingezet bij sporenonderzoek ten behoeve van de waarheidsvinding in de rechtspleging. Naast de verdieping in de methodologische fundamenten uit de criminalistiek en Bayesiaanse statistiek is er ook aandacht voor de wetenschappelijke ontwikkelingen binnen de forensische opsporing.

Bij het tweede onderdeel doorloop je meerdere keren de gehele onderzoekscyclus: van het stellen van de juiste onderzoeksvraag en het formuleren van de hypothesen tot en met de interpretatie van de resultaten van forensisch onderzoek. Hierbij maak je gebruik van de kennis die je heeft opgedaan bij het eerste onderdeel. Je leert vanuit verschillende invalshoeken (tactiek, OM en verdediging) naar een forensische casus te kijken waarbij het scenariodenken op de plaats delict een belangrijke plaats inneemt.

Een leeractiviteit die centraal staat is het reviewen van een opsporingsonderzoek uit de praktijk waarbij de uitgevoerde forensische onderzoeken kritisch beschouwd worden en daarnaast gekeken wordt naar de forensische onderzoeksvragen die zijn ontstaan in het licht van de gekozen scenario´s. Er wordt tenslotte ook geoefend met het stapelen van de bewijswaardes (de toepassing van Interdisciplinair Forensisch Onderzoek) waarmee de forensisch adviserende taak kan worden versterkt.

Praktische informatie

Code: 5300100.006
Type: Cursus
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 112 sbu
Korps: 36 sbu
Zelfstudie: 68 sbu
Proeve: 8 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 4.194,00

Indeling van het onderwijs

De BBIMS is een duale opleiding met een doorlooptijd van 12 weken.  Je volgt gemiddeld 14 dagen of dagdelen contactonderwijs op de Politieacademie in Apeldoorn, bij het NFI in Den Haag of op afstand. Het contactonderwijs bestaat uit lessen, practica, responsiecolleges en intervisies.
Het is een opleiding in deeltijd, de te besteden tijd is gemiddeld 18 uur per week.

De ritmiek is maximaal 2 dagen per week contactonderwijs met enkele (zelf)studieweken tussendoor waarin geen contactonderwijs is gepland. In week 12 is het examen gepland. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent student van de MCI met forensische afstudeerrichting of student van de opleiding Forensisch Coordinator (FOCO).

Wil je de opleiding los volgen, dan gelden de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang (MCI).
Zie voor verdere informatie het document op de site Toelatingseisen Leergangen (document DeelRic VPO Recherche).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.