Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Beoordelen van dader- en slachtoffergedrag

Algemeen

De module is gericht op de criminologische en psychologische aspecten van het recherchewerk. Doel is om diverse elementen aan te reiken op hbo-niveau, zodat je in staat bent het management te adviseren m.b.t. de technische en tactische rechercheaanpak van criminaliteit, daders en slachtoffers.

In de module BDSG leer je criminaliteit en opsporen in een breed perspectief te plaatsen. Door middel van kennis uit de criminologie en psychologie worden delicten, daders en slachtoffers vanuit verschillende invalshoeken belicht. Je leert verder te kijken dan het delict en het perspectief van de dader, slachtoffer of de context te betrekken in het opsporingsonderzoek. Je leert gedrag te signaleren, te beoordelen en te verklaren.

Er wordt van je verwacht dat je aan het begin van deze module zicht hebt op het werkveld waarin een recherchekundige zich beweegt, en de delicten, daders en slachtoffers die je kunt tegenkomen. Om de aangeboden kennis en inzichten te kunnen koppelen aan de werkpraktijk is een werkperiode in de recherchepraktijk essentieel.

De module geeft inzicht in:

 • het verbinden van criminologische inzichten aan opsporingsmethodieken
 • achtergronden van dader- en slachtoffergedrag
 • effecten van misdrijven op slachtoffers
 • effecten van straffen op daders en slachtoffers
 • voorwaarden voor criminaliteit
 • maatschappelijke gevolgen van criminaliteit
 • gevaren van criminalisering

Het onderwijs is onderbouwd met praktijkvoorbeelden om de praktijk en theoretische kennis zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. De praktijk wordt met de wetenschap verbonden door het onderbouwen en koppelen van opgedane inzichten vanuit de praktijk aan inzichten vanuit de criminologie en psychologie.

Voor wie

Rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren op minimaal hbo-niveau.

Opbouw

De module is opgebouwd uit acht leeropdrachten: strategisch communiceren in verhoor, criminele carrières, psychologie & psychopathologie, victimologie, dadergedrag onder de loep, complexe criminaliteitsvormen, verhooranalyse en criminologische analyse.
De verschillende onderdelen worden vanuit een psychologische en criminologische invalshoek benaderd. Kennis die wordt opgedaan uit literatuur en opdrachten is input voor het onderwijs. In het onderwijs wordt een koppeling gemaakt met praktijk.
De module beslaat, gedurende zes weken, een volledige werkweek bestaande uit instituutsdagen, zelfstudie en het schrijven van een kennisdocument. In de zevende week vindt het eerste examenonderdeel plaats.

Het eerste examenonderdeel betreft het beoordelen van dader- en slachtoffergedrag aan de hand van casuïstiek. Dit examenonderdeel bestaat uit schriftelijke, toepassingsgerichte vragen over dader- en/of slachtoffergedrag.

Het tweede examenonderdeel bestaat uit het schrijven van een kennisdocument over dader of slachtoffergedrag. Je levert een kennisdocument op waarmee collega’s, op basis van wetenschappelijke literatuur, inzicht krijgen in een fenomeen.

Resultaat

Je bent in staat om:

 • Dader- en/of slachtofferschap te koppelen aan sociaal wetenschappelijke theorieën en inzichten.
 • Een vraagstuk over dader- en/of slachtoffergedrag uiteen te rafelen, relevante (wetenschappelijke) literatuur te zoeken en opgedane inzichten op kritische wijze te verwerken in een leesbaar document.

Praktische informatie

Code: 5300097.005
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 80 sbu
Korps: 20 sbu
Zelfstudie: 48 sbu
Proeve: 76 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 5.716,00

Toelichting studielast

De module telt 224 sbu voor de uitvoering van de leeropdrachten en de (voorbereiding van de) beide examenonderdelen.

Overige informatie

Deze module is een verplicht onderdeel van de leergang Recherchekundige Master. Daarnaast is deze module los afneembaar binnen het virtueel budget. In de Leergang Recherchekundige mag één losse module worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst.

Zie voor verdere informatie het document DeelRic VPO Recherche op de pagina Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 20-05-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: vol
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
do 20-05
do 27-05, vr 28-05
do 03-06, vr 04-06
do 10-06
di 15-06, do 17-06, vr 18-06
do 24-06, vr 25-06
di 29-06, wo 30-06
vr 09-07 (exa)

Code: A002
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot los afneembare modules of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/Bachelor of Policing; of
 • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma; of
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM); of
 • Diploma hbo of wo, in combinatie met de Premaster Rrecherchekundige.

Deze toelatingseisen en aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot los afneembare modules zijn te vinden in het document DeelRic VPO Recherche op de pagina Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.