Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Beoordelen van dader- en slachtoffergedrag

Algemeen

De module is gericht op de criminologische en psychologische aspecten van het recherchewerk. Doel is om de student diverse elementen aan te reiken op HBO(master) niveau, zodat deze in staat is het management te adviseren m.b.t. de technische en tactische rechercheaanpak van criminaliteit, daders en slachtoffers.

In de module BDSG leert de student criminaliteit en opsporen in een breed perspectief te plaatsen. Door middel van kennis uit de criminologie en psychologie worden delicten, daders en slachtoffers vanuit verschillende invalshoeken belicht. De student leert verder te kijken dan het delict en het perspectief van de dader, slachtoffer of de context te betrekken in het opsporingsonderzoek. Men leert gedrag signaleren, beoordelen en verklaren.

Er wordt van studenten verwacht dat zij aan het begin van deze kernopgave zicht hebben op het werkveld waarin een recherchekundige zich beweegt, en de delicten, daders en slachtoffers die men kan tegenkomen. Om de aangeboden kennis en inzichten te kunnen koppelen aan de werkpraktijk is een werkperiode in de recherchepraktijk essentieel.

In de module wordt inzicht gegeven in:

 • het verbinden van criminologische inzichten aan opsporingsmethodieken
 • achtergronden van dadergedrag
 • achtergronden van slachtoffergedrag
 • effecten van misdrijven op slachtoffers
 • effecten van straffen op daders
 • effecten van straffen op slachtoffers
 • voorwaarden voor criminaliteit
 • maatschappelijke gevolgen van criminaliteit
 • gevaren van criminalisering

Het onderwijs is onderbouwd met praktijkvoorbeelden om de praktijk en theoretische kennis zoveel mogelijk aan elkaar te verbinden. Ook wordt de praktijk met de wetenschap verbonden. Dit gebeurt door het onderbouwen en koppelen van opgedane inzichten vanuit de praktijk aan inzichten vanuit de criminologie en psychologie.

Voor wie

Rechercheurs die middels een EVC-procedure aangetoond hebben over HBO-werk en –denk niveau te beschikken (doorstromers). HBO-ers en WO-ers die via zij-instroom de leergang Recherchekundige Master volgen.

Opbouw

Binnen deze kernopgave zijn de leeropdrachten binnen vier clusters geordend:
Cluster 1: Verdachtenverhoor en communicatie
Cluster 2: Daders
Cluster 3: Slachtoffers
Cluster 4: De maatschappij

De verschillende onderdelen worden zowel vanuit een psychologische als criminologische hoek benaderd. Dit gebeurt door middel van het volgen van onderwijs en het maken van leeropdrachten. De kernopgave beslaat 6 maal 2 dagen contactonderwijs. Het geheel wordt afgesloten met twee verschillende examens.

Het eerste examenonderdeel bestaat uit het schrijven van een paper over dader- of slachtoffergedrag. De student selecteert hiervoor, in overleg met een opdrachtgever uit de eenheid, een onderwerp dat gerelateerd is aan een concrete kennislacune op het gebied van dader- of slachtoffergedrag.

Het tweede examenonderdeel bestaat uit het beoordelen van dader- en slachtoffergedrag aan de hand van casuïstiek. Aan de hand van schriftelijke competentiegerichte vragen toont de student aan dader- en/of slachtoffergedrag in een sociaal wetenschappelijk kader te kunnen plaatsen.

Resultaat

De recherchekundige is in staat om:

 • Criminaliteitsgevoelige situaties te analyseren op factoren, beeldvorming, gevaren en gevolgen.
 • Dader- en/of slachtoffergedrag te beschrijven.
 • Dader- en/of slachtoffergedrag te verklaren.
 • Effecten van straffen op daders en slachtoffers te beoordelen.
 • Het management te adviseren m.b.t. technische en tactische rechercheaanpak van criminaliteit, daders en slachtoffers.

Praktische informatie

Code: 5300097.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 0 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

je bent 6 weken bezig met het uitvoeren van de leeropdrachten en de voorbereiding op de proeve van bekwaamheid.  
Na deze 6 weken worden er nog 4 uur besteed aan het afleggen van het laatste onderdeel van de proeve van bekwaamheid. 

Overige informatie

Deze kmodule is een verplicht onderdeel van de leergang Recherchekundige Master. Daarnaast is deze module los afneembaar binnen het virtueel budget.

In de Leergang Recherchekundige mag 1 (één) losse kernopgave worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst.

Randvoorwaarden

De module valt binnen de afstudeerrichting Tactische Recherchekunde.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier HBO- of WO-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma HBO of WO, in combinatie met de premaster recherchekundige.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.