Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Structureren van een meer omvattend recherche onderzoek

Algemeen

Je leert over de verschillende aspecten van een meeromvattend rechercheonderzoek. Aan bod komen onder andere de onderwerpen:

 • bewijsrecht,
 • PD-management,
 • privacy,
 • CIE,
 • criminaliteitsanalyse,
 • materieel strafrecht (opzet, schuld en deelnemingsvormen),
 • BOB-wetgeving,
 • digitaal rechercheren,
 • financieel rechercheren,
 • Internationale rechtshulp,
 • behandeling van actuele arresten en
 • verhoor.

Er is aandacht voor ontwikkeling van de persoonlijke effectiviteit door lessen presentatietechniek en argumenteren.  

Voor wie

Rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren op minimaal hbo-niveau.

Opbouw

De module is verdeeld in:

 • Bewijsrecht en Plaats Delict-gerelateerde onderwerpen
 • Privacy en informatiehuishouding
 • Criminaliteitsanalyse en materieel strafrecht
 • Toepassing bijzondere opsporingsbevoegdheden
 • Digitaliteit Financieel rechercheren
 • Internationale aspecten binnen de opsporing en actualiteiten
 • Criminaliteit en organisaties en bespreking van actuele arresten
 • Verhoor examen-presentaties
 • Persoonlijke effectiviteit.

Je rondt de module af met een examen, bestaande uit drie onderdelen. Als eerste maak je een samenvatting van een afgerond meeromvattend rechercheonderzoek. Dit onderzoek evalueer je aan de hand van de hierboven genoemde onderwerpen. Het tweede onderdeel van het examen bestaat uit het presenteren van deze evaluatie aan medestudenten en docenten. De ontvangen feedback van medestudenten en docenten naar aanleiding van de presentatie verwerk je in de evaluatie. Het derde onderdeel van het examen bestaat uit een interview met een examencommissie, bestaande uit bijvoorbeeld een officier van justitie en een recherchechef. Het ingezonden evaluatiedossier dient als basis voor dit interview.

Praktische informatie

Code: 5300095.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 448 sbu
Instituut: 177 sbu
Korps: 114 sbu
Zelfstudie: 121 sbu
Proeve: 36 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.656,00

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag één losse module worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst. Zie voor verdere informatie paragraaf 4.6.4 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Randvoorwaarden

Voorafgaand aan een tweedaagse op het instituut heb je de literatuurstudie en bijbehorende opdrachten gemaakt.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse modules van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma hbo of wo

Deze en alle overige toelatingseisen zijn te vinden in paragraaf 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.3 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC). Voor aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot losse modules, verwijzen we naar de Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.