Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

PD onderzoek verkeer Traject

Algemeen

In deze opleiding leer je om niet-uitstelbare 1e lijns forensisch onderzoek te doen naar de oorzaak, toedracht en gevolgen van een verkeersdelict waarbij je geëigende onderzoeksmethoden en technieken toepast. Het gaat hierbij om verkeersdelicten met (zwaar) lichamelijk letsel en/of dodelijke afloop of met een (grote) maatschappelijke impact.

Voorbeeld:
Op een met verkeerslichten geregeld kruispunt zijn een auto en een overstekende fietser met elkaar in botsing gekomen. Beide voertuigen zijn beschadigd en er is zwaar letsel bij de fietser.  De voertuigen en de fietser hebben onderweg naar hun eindpositie diverse sporen getekend. Er zijn meerdere elkaar tegensprekende getuigenverklaringen. Ook is (nog) niet bekend of er iemand door rood is gereden. De collega legt de Plaats Delict (fotogrammetrisch) vast, onderzoekt en interpreteert de sporen, stelt eventuele data uit de verkeersregelinstallatie veilig, onderzoekt de betrokken voertuigen op technische bijzonderheden en sporen en berekent een indicatieve snelheid van de auto op basis van de remsporen. Hij legt zijn bevindingen en conclusies schriftelijk vast, verricht scenario gericht  onderzoek uit op een forensisch-technische wijze. Indien noodzakelijk schakelt hij andere deskundigheid in en neemt de nodige maatregelen voor vervolgonderzoek. Desgevraagd kan de collega optreden als deskundige voor het OM.

Voor wie

Deze opleiding is bedoeld voor:

  • Generalist Forensische Opsporing
  • Senior Forensische Opsporing
  • Operationeel Expert Forensische Opsporing

Werkterrein: Verkeersongevallenanalyse

Opbouw

De opleiding PD Onderzoek Verkeer bestaat uit 8 modules:

Praktische informatie

Code: 4302615.004
Type: Training
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 924 sbu
Instituut: 924 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Randvoorwaarden

Om deel te nemen aan het traject PD onderzoek verkeer of de losse modules Rekenmodellen en Voertuigonderzoek moet je voldoen aan specifieke instroomeisen. Om te toetsen of je aan deze instroomeisen voldoet, vindt voorafgaand aan het traject een assessment plaats.
Er wordt ook getest of je voldoet aan de competenties die voor de opleiding en functie-uitoefening relevant zijn. Deze zijn: analytisch vermogen, zorgvuldigheid, autonomie, contactuele eigenschappen, mentale weerbaarheid en zelfreflectie.

 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

  • diploma mbo-4
  • rekenniveau 3F
  • autotechniek mbo-2
  • je bent werkzaam bij de Forensische Opsporing en in het bezit van opsporingsbevoegdheid, bijvoorbeeld diploma Politiemedewerker of BOA

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.