Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Verhoren van kwetsbare verdachten

Algemeen

De opleiding Verhoren van Kwetsbare Verdachten leidt je op om verhoren van kwetsbare verdachten voor te bereiden en uit te voeren. Er ligt speciale nadruk op het aanleren van verhoortechnieken die afgestemd zijn op de kwetsbaarheid van verdachten. De opleiding bestaat uit drie onderdelen: kenmerken van kwetsbare verdachten, uitwisseling van expertise en voorbereiden en uitvoeren van een verhoor van een kwetsbare verdachte. Deze opleiding is een verdieping op de opleiding Professioneel Verhoor en de opleiding Horen jonge of verstandelijk beperkte getuigen of Verhoren van kwetsbare getuigen in zedenzaken.

Voor wie

Recherchemedewerkers.

Opbouw

In de opleiding komen de volgende onderdelen aan bod:  

 • Kaders kwetsbare verdachten en juridische/ethische aspecten.
 • Kenmerken en herkennen van kwetsbaarheid, zoals een verstandelijke beperking, cognitieve functiestoornis, autisme, ADHD en psychiatrische stoornissen.
 • Het vertalen van kenmerken van deze beperking(en) naar de voorbereiding van het verhoor, het verhoorplan en de uitvoering van het verhoor.
 • Informatie van begeleiders of deskundigen kunnen vertalen naar verhoorplan en uitvoering.
 • Simulatieoefeningen.
 • Verplichte stage (vier dagen) bij een instelling.
 • Examen.

Resultaat

Na het afronden van deze opleiding ben je in staat om verhoortechnieken af te stemmen en toe te passen op de kwetsbaarheid van een verdachte.

Praktische informatie

Code: 4300913.002
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 128 sbu
Korps: 48 sbu
Zelfstudie: 43 sbu
Proeve: 5 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 11.086,00

Indeling van het onderwijs

De opleiding heeft een variërend ritme. Dit betekent dat je 2, 3 of 4 aaneengesloten dagen per week onderwijs op de Politieacademie volgt. De overige uren worden besteed aan opdrachten op de werkplek, verplichte stage en zelfstudie. Het programma is zodanig ingericht dat de doorlooptijd van de opleiding 15 weken bedraagt.

Overige informatie

Deze opleiding is via twee instroommogelijkheden toegankelijk. Zie hiervoor de instroomeisen.
Voor deze toelating is gekozen, omdat in de praktijk deze instroomgroepen nu al belast worden met het verhoren van deze doelgroep. Zij worden op dit moment gezien als de specialisten op het gebied van verhoor en het vereist de minste inspanning deze instroomgroepen competent te maken voor deze kwetsbare doelgroep. Om de verschillende competenties van de VUG-er en HJG-er zo optimaal mogelijk te benutten gaat de voorkeur er naar uit om een klassenbezetting van 50% HJG-instroom en 50% VUG-instroom (8:8 deelnemers) te realiseren.

In het Digitaal Loket wordt de opleiding daarom voor intekening opengesteld voor 8 HJG-instromers en 8 VUG-instromers. Twee aanboden dus met eenzelfde start- en einddatum. Indien blijkt dat bij intekening de verhouding 8:8 niet wordt gehaald, kan daarvan worden afgeweken.

Maximale groepsgrootte: 16 studenten.
Minimale groepsgrootte : 12 studenten.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Dit betreft een keuzemodule van de leergang Recherchemedewerker Tactische Recherche. Voor toelating tot losse modules of functiegerichte applicaties van deze leergang moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo-niveau 4); of
 • Diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma en een certificaat CAR, BOR of VOO; of
 • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO; of
 • Diploma mbo-4 in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO en een certificaat BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar.

Je bent in het bezit van een van de volgende certificaten:

 • Voorbereiden en uitvoeren van gecompliceerde verhoren; of
 • Horen van jonge en verstandelijk gehandicapte getuigen; of
 • Verhoren van kwetsbare getuigen in zedenzaken;
 • Professioneel verhoor; of
 • Professioneel Verhoor Verkort én Verdieping verhoor/Verdieping op verhoor; of
 • Diploma Training Professioneel Verhoor (Utrecht opleiding).

Voor het succesvol slagen van de opleiding VKV zijn een aantal competenties vereist.
Bekijk de competenties in dit document.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Voor deze opleiding geldt een afwijkende aanmeld- en toelatingsprocedure.

Na aanmelding ontvang je bericht van de landelijk coördinator VKV en wordt getoetst of je aan de instroomeisen voldoet.
Voldoe je aan de instroomeisen, dan word je uitgenodigd voor toelating en heb je een gesprek met de toelatingscommissie en een rollenspel. De commissie bepaalt de toelating tot de opleiding VKV.

Vul dit aanmeldformulier in en stuur het per mail naar: toelatingscommissie-vkv@politie.nl

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.