Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Optreden als familierechercheur

Algemeen

Het familiekoppel is de schakel tussen de direct betrokkenen van een kapitaal delict en het onderzoeksteam. Tijdens de opleiding wordt ingegaan op de bijzondere rol die het familiekoppel heeft gedurende het opsporingsonderzoek. Die rol is namelijk de direct betrokkenen informeren over het onderzoek, een band met hen op te bouwen en te onderhouden en hen te begeleiden.

Voor wie

De opleiding is bedoeld voor iedereen die de functie van Familierechercheur gaat vervullen.

Opbouw

Gedurende de trainingsdagen wisselen theorie, groepswerk en praktijkcasuïstiek/rollenspel elkaar af.
Ook wordt aandacht besteed aan:

  • procesgang;
  • rechtsbeginselen;
  • omgangsvormen;
  • cultuuraspecten;
  • communicatieve vaardigheden en
  • non-verbaal gedrag herkennen.

De familierechercheur is bekend met de ketenpartners en leert door te verwijzen.

De werkzaamheden van de familierechercheur kunnen een zware wissel trekken op de mentale weerbaarheid. Van belang is dat de familierechercheur signalen bij zich zelf dan wel bij anderen kan herkennen. Verantwoording af te leggen over het eigen handelen (briefing en debriefing) en informatie op objectieve en verklaarbare wijze vast te leggen in het logboek of een proces verbaal is zeker voor het familiekoppel van groot belang. De werkzaamheden vinden plaats onder verantwoording van de tactisch coördinator die belast is met de begeleiding van het familiekoppel. Conflicterende belangen kunnen dan een rol spelen omdat het optreden tactische en juridische consequenties kan hebben.

Resultaat

Je bent in staat om kwalitatief en deskundig op te treden als gecertificeerd familierechercheur.

Praktische informatie

Code: 4300185.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 84 sbu
Instituut: 41 sbu
Korps: 27 sbu
Zelfstudie: 14 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 3.613,00

Indeling van het onderwijs

De instituutsperiode in deze opleiding heeft een voltijd karakter. Het lesprogramma kent 4  aaneengesloten lesdagen inclusief 3 avondlessen.

Overige informatie

Je hebt een executieve status (IBT-waardig/opsporingsambtenaar) met kennis van en ervaring met rechercheprocessen en werkt binnen de opsporing.

Randvoorwaarden

Vanwege de intensiteit, de mentale belasting en het avondprogramma tijdens de opleiding word je sterk geadviseerd om op de uitvoeringslocatie te blijven overnachten. De eenheid dient dit zelf te regelen. De kosten voor logies en voeding zijn voor rekening van de eenheid.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Alleen met toestemming van de coördinatoren familierechercheur van de eenheden en in overleg met de Landelijke Werkgroep Familierechercheur worden “kandidaten” met een executieve/recherche ervaring voorgedragen om de opleiding te volgen.
Voorafgaand aan de opleiding heeft de aspirant student een verplicht intake gesprek. De uitslag van de intake is bindend voor toelating.

Dit betreft een keuzemodule van de leergang Recherchemedewerker Tactische Recherche. Voor toelating tot losse modules of functiegerichte applicaties van deze leergang voldoe je aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

  • Diploma Allround Politiemedewerker (op mbo niveau 4)
  • Diploma Politiemedewerker (op mbo niveau 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma
  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR of BOR – RIMOZ
  • Diploma mbo in combinatie met een certificaat CAR of BOR en een certificaat BOA- Bijzonder           Opsporingsambtenaar

Deze en overige toelatingseisen zijn te vinden in paragraaf 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3. van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Voor aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot losse modules, verwijzen we naar de matrix toelatingseisen modules post-initieel leergang recherchemedewerker (vakspecialistisch politieonderwijs).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.