Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Uitvoeren van een videobewijs en osloconfrontatie

Algemeen

De inzet van dit specifieke opsporingsmiddel is een tijdrovende en dure vorm van een bewijsconfrontatie. Als confrontatieleider ben je verantwoordelijk voor het voorbereiden en organiseren ervan. In deze kernopgave wordt ingegaan op het belang (vaak is dit het laatste mogelijke bewijsmiddel), de kosten ervan, alsmede afbreukrisico van dit middel. 

Voor wie

 • Het uitvoeren van een videobewijs of OSLO confrontatie komt in de praktijk niet zeer vaak voor. Over het algemeen wordt deze door een tactisch rechercheurs uitgevoerd. Gezien de ontwikkelingen in de korpsen rond front / backoffice is het aannemelijk dat de videobewijs of OSLO confrontatie ook door niet-executieve functionarissen van die afdelingen, die wel bij de politie werkzaam zijn, zal worden uitgevoerd. 

Opbouw

Het onderwijs is onderverdeeld in :
instituut: richtlijnen OSLO confrontatie / checklist voorbereiding OSLO confrontatie
zelfstudie: bestuderen relevante literatuur – handleiding confrontatie
korps: praktijkzaak van een OSLO- of videobewijsconfrontatie – voorgeschreven syllabi 
rollenspel – uitvoeren
proeve: organiseren confrontatie / selectie / instrueren getuigenbegeleider.

Resultaat

Na het voltooien van deze kernopgave voldoet de student aan de competenties om een videobewijs en OSLO confrontatie voor te bereiden en te organiseren zodat er tijdens de uitvoering geen fouten worden gemaakt. De kerncompetenties zijn:

 • aangifte of getuigenverklaring beoordelen
 • adviseert tot al dan niet uitvoeren van een bewijsconfrontatie
 • vorm van bewijsconfrontatie kiezen (foto, video / persoon)
 • recherchechef adviseren over mogelijkheid, zinvolheid en vorm van bewijsconfrontatie
 • confrontatieplan opstellen
 • selectie van figuranten maken
 • gewenst aantal testobservatoren bepalen binnen gestelde regelgeving
 • signalement confrontatiesubject is systeem invoeren
 • testobservatoren selecteren en instrueren
 • getuigenbegeleider(s) instrueren
 • instrueren van figuranten, verdachte, grimeur, fotograaf, en observanten
 • getuige voorbereiden (emotioneel / procedure)
 • het verloop van de confrontatie organiseren
 • proces-verbaal van getuigenbegeleider samenvatten en invoegen in proces-verbaal of rapport
 • proces-verbaal / rapport opmaken

Praktische informatie

Code: 4300078.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 28 sbu
Instituut: 12 sbu
Korps: 7 sbu
Zelfstudie: 7 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: < 1 week
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1.041,00

Toelichting studielast

De instituutsuren zijn verdeeld over 2 aansluitende contactdagen inclusief 1 avond.

Overige informatie

Deze kernopgave bouwt voort op de competenties van de kernopgave Uitvoeren van een fotobewijs confrontatie.
Met het certificaat  kan de student als deskundig worden beschouwd en worden aangewezen door de Korpsbeheerder om een videobewijs-, auditieve- en OSLO confrontatie te mogen organiseren en uitvoeren.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een lijnchef die verantwoordelijk is voor de opleiding van de student tijdens het werkend leren. 

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Dit betreft een keuzekernopgave van de leergang Recherchemedewerker Tactische Recherche. Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties van deze leergang moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Allround Politiemedewerker (mbo 4)
 • Diploma Politiemedewerker (mbo 3) in combinatie met een regulier MBO-4 diploma en een certificaat CAR, BOR of VOO
 • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO
 • Diploma MBO-4 in combinatie met een certificaat CAR, BOR of VOO en een certificaat BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar.

Aanvullend op een van bovenstaande vooropleidingen, dien je in het bezit te zijn van het certificaat of aantoonbare competenties te hebben van module Uitvoeren van een fotobewijsconfrontatie.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.