Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Meewerken aan een Financieel Rechercheonderzoek

Algemeen

Stap in de wereld die financieel rechercheren heet en werk mee aan het stoppen van ondermijning van de samenleving!
Misdaad mag niet lonen, dat is waar de MFR-cursus mede toe opleidt. Door zaken door een ‘financiële bril’ te bekijken weet je tot oplossingen te komen voor het bewijs van een strafbaar feit en het afpakken van crimineel vermogen. Het leert je dat er meer mogelijk is dan alleen het opsluiten van een veroordeelde.

Het MFR-certificaat dat je na afronding van deze opleiding ontvangt, is een gewaardeerd gereedschap voor al je recherchewerk.

Voor wie

Rechercheurs, taakaccenthouders financieel en andere opsporingsambtenaren binnen en buiten de politie (Bijzondere Opsporingsdiensten), die met deze materie te maken hebben.

Opbouw

Het onderwijs is opgebouwd uit een aantal blokken:

Blok 1 – Strafrechtelijke vraagstukken. Hierin komt de rode draad in het opsporingsproces van verdachte tot veroordeelde aan de orde. Dit blok dient als basis voor de verdere blokken van de MFR.

Blok 2 – Witwassen. Verdachten weten slimme manieren te verzinnen om hun vermogen wit te wassen. Naast de methoden van witwassen wordt veel tijd besteed aan het juridisch bewijs in witwaszaken. Jouw zaak moet immers stand houden bij de rechter.

Blok 3 – Strafrechtelijke afpakmogelijkheden.
De belangrijkste onderwerpen zijn: verbeurdverklaren, berekenen van voordeel en conservatoir beslag. Hoe gaan we om met het beslag? Mede aan de hand van casusmateriaal worden berekeningen gemaakt en procedures uitgelegd. Je leert schakelen tussen de afpakmiddelen om te oordelen hoe je een zaak het beste aanpakt.

Blok 4 – Fraude-opsporing.
Hoe gaat een slimme fraudeur te werk? Hoe maken criminelen misbruik van een Besloten Vennootschap en hoe ga jij dit oplossen? Heb je ook enige digitale kennis om een internetfraudeur op te sporen? De meest voorkomende fraude-artikelen uit het W.v.Str. worden behandeld.

Blok 5 – Rechercheren in administraties.
Bij valsheid in geschrift is vrijwel altijd sprake van administraties. De boekhouding maakt daar deel van uit. Je leert de grondbeginselen van boekhouden en zult na enige tijd zien dat je in staat bent fraudesignalen uit een administratie te halen !

Alle blokken kenmerken zich door de theorie af te wisselen met casusmateriaal over de verschillende onderwerpen. Je krijgt regelmatig – alleen of in groepsverband – een praktijkcasus voorgeschoteld met het verzoek deze op te lossen.
De blokken 2-3-4-5 sluiten af met een schriftelijk examen.

Praktijkopdracht 1 – Fraude-aangifte opnemen.
Naast de theoretische blokken is er een verplichte praktijkopdracht. Hoe ziet een goede aangifte in elkaar? Kennen we de redenen van wetenschap en de 7 Gouden W’s?  Een slachtoffer komt aan de balie en wil aangifte doen van oplichting. De zaak lijkt complex. Je chef geeft jou de opdracht deze aangifte op te nemen.  

Resultaat

Na de opleiding:

 • ben je startbekwaam om financieel rechercheren in de politiepraktijk toe te passen;
 • ben je in staat om financieel bewijs te verzamelen voor een strafzaak, het voordeel uit strafbare feiten te berekenen en crimineel vermogen op te sporen en af te pakken;
 • zorg jij ervoor dat die dure bezittingen van de verdachte worden opgespoord, opgehaald en opgeborgen bij Domeinen;
 • gaan fraudezaken je makkelijker af met je kennis over rechercheren in administraties en de strafbaarheid van rechtspersonen;
 • weet je met je juridische kennis een goed dossier op te bouwen. 

Je gaat ervaring opdoen en blijft je vakliteratuur lezen. Je werkt er naar toe zelfstandig een financieel rechercheonderzoek te verrichten. Je bent de ideale sparring-partner voor je collega’s en de Officier van Justitie!

Het volgen van de recherchekundige modules Financieel administratieve waarheidsvinding, Controletechniek en Opstellen van een kasopstelling en vermogensvergelijking behoort tot de mogelijkheden.

Praktische informatie

Code: 4300058.004
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 448 sbu
Instituut: 150 sbu
Korps: 152 sbu
Zelfstudie: 126 sbu
Proeve: 20 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 2.945,00

Toelichting studielast

Afhankelijk van je kennis- en opleidingsniveau zul je per blok meer of minder energie (= huiswerk) moeten steken om de problematiek onder de knie te krijgen. Zonder de andere blokken te kort te doen, leert de ervaring dat met name het Rechercheren in Administraties het meeste energie kost. Motivatie en inzet zijn belangrijke kenmerken bij het slagen van de MFR-opleiding. Wees je ervan bewust dat je wekelijks je huiswerk bijhoudt!

Overige informatie

Deze opleiding is los afneembaar. Daarnaast is het een onderdeel binnen de afstudeerrichting van de leergang Recherchemedewerker Tactisch Rechercheur.

Randvoorwaarden

Het is geen verplichting, maar als je tijdens de opleiding gebruikt kunt maken van de kennis een ervaren collega/coach, is dat zeker aan te bevelen.  

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Instroomeisen hbo zij-instroom

 

 

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

 • een initieel politiediploma niveau 3 en certificaat Kerntaak Opsporing; of
 • een initieel politiediploma van minimaal niveau 4.

Vrijstellingen

Vrijstelling voor het examenonderdeel Rechercheren in Administraties is mogelijk als je in het bezit bent van:

 • een hbo of wo diploma bedrijfseconomie, accountancy of SPD;
 • een diploma op minimaal niveau van PDB (Praktijkdiploma Boekhouden), aangevuld met werkervaring op het gebied van (financiële) recherche;
 • het certificaat Rechercheren in Administraties (RIA).

Vrijstelling voor examenonderdeel Afpakken is mogelijk als je in het bezit bent van:

 • het certificaat Training ontneming wederrechtelijk verkregen voordeel (TOWVV).

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.