Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Handelen in zedenzaken (2023)

Algemeen

Handelen in zedenzaken

Voor wie

Opsporingsambtenaren die worden opgeleid tot gecertificeerd zedenrechercheur als bedoeld in de Politie-instructie Zeden Kinderpornografie Kindersekstoerisme 2016.

Opbouw

De opleiding bestaat uit vier onderdelen. Elk onderdeel sluit af met een examen.
Bij onderdeel 1 ligt de focus op het opsporen in zedenzaken.

Je leert een plan van aanpak te maken en daarbij een breed spectrum (zedengerelateerde) tactische opsporingsmiddelen in te zetten.
Je leert tot juridische kwalificaties van een zedenzaak te komen. Je wordt je daarnaast bewust van de noodzaak om in zedenzaken een juiste balans te vinden tussen zaakgerichte (onderzoeks)belangen en de impact daarvan op persoonlijk betrokkenen.
Je leert over de interne en externe professionele partners die daarbij een rol kunnen spelen.
Ook is er aandacht voor het beoordelen van kinderpornografisch beeldmateriaal door de zedenrechercheur.
Bij onderdeel 2 staat de melder/het slachtoffer in de spotlight.

Je krijgt handvatten om op een juiste wijze een informatief gesprek te voeren. Achtergronden van slachtoffers, alternatieve scenario’s, landelijke richtlijnen en actuele ontwikkelingen zijn belangrijke elementen in het onderwijs.
Bij onderdeel 3 wordt invulling gegeven aan de aangifte.

Het gespreksmodel aangifte verhoor, communicatie kwetsbare personen, valse/onjuiste aangifte, het getuigenverhoor, verjaringstermijnen en juridisch inzicht zijn hierbij belangrijke onderwerpen.
Onderdeel 4 behandelt de verschillende aspecten van het verdachtenverhoor.

Je leert om in zaken met vaak weinig bewijs een persoonsgericht verhoor voor te bereiden en uit te voeren waarin aandacht is voor de mogelijke relatie tussen de persoon van de verdachte en de aard van het gepleegde zedendelict.
Daarnaast komen verschillende verhoormethodieken aan bod zodat je een juiste keuze maakt met betrekking tot een praktijkverhoor.
Tot slot is er aandacht voor de risico’s van verdachtenverhoor in zedenzaken als gevolg van emotionele betrokkenheid van verhoorders en/of de kwetsbare positie van sommige verdachten. Denk bijvoorbeeld aan valse/ onjuiste bekentenissen en verhoor van kwetsbare verdachten.

Resultaat

Je bent gecertificeerd zedenrechercheur conform de ‘Politie instructie Zeden Kinderpornografie Kindersekstoerisme’.

Praktische informatie

Code: 4300055.006
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 336 sbu
Instituut: 144 sbu
Korps: 72 sbu
Zelfstudie: 100 sbu
Proeve: 20 sbu

Duur: 3-6 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 12.858,00

Indeling van het onderwijs

Ritmiek: één keer in de twee weken drie dagen onderwijs.
In de weken dat er geen onderwijs is, werk je in de eenheid aan (praktijk)opdrachten.

Randvoorwaarden

Je beschikt over een praktijkbegeleider die je naar behoefte ondersteunt en coacht in het leertraject. De praktijkbegeleider is gefaciliteerd qua tijd en middelen.

De opleiding is zodanig ingericht dat de praktijkbegeleider een belangrijke taak en aandeel heeft in de begeleiding en coaching. Deze functie dient binnen de eenheid goed geborgd te zijn, wil de opleiding succesvol zijn.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 09-05-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
9 tm 11-5
17-5
23 tm 25-5
31-5, 1-6
6 tm 8-6
14-6, 15-6
20 tm 22-6
29-6
4 tm 6-7
13-7
15 tm 17-8
23-8, 24-8
29 tm 31-8
7-9
11 tm 13-9
21-9
9 tm 13-10
16-10, 17-10
23 tm 27-10
30-10, 31-10
13 tm 17-11

Code: S002
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 19-09-2023

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
sept: 19,20,21,27
okt: 3,4,5,17,18,19,31
nov: 1,2,8,14,15,16,23,28,29,30
dec: 12,13,14
2024
jan: 9,10,11,19
febr:5 tm 9,12,13,19 tm 23,26,27
mrt:11 tm 14

Code: S003
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

- Je bent gedurende de gehele opleiding werkzaam bij een Team Zeden (niet zijnde TBKK).

- Je beschikt over een geschoolde praktijkbegeleider (een ervaren en gecertificeerd zedenrechercheur) op de werkplek.

- Ben je zedenrechercheur in opleiding, dan wordt geadviseerd om voorafgaand aan de opleiding ervaring op te doen met zedenzaken. Zie ook het overzicht Ontwikkeltraject zedenrechercheur.

- Ben je medewerker TBKK, dan wordt verwacht dat je voorafgaand aan de opleiding ervaring opdoet met zedenzaken. Deze ervaring bestaat uit het voeren van minimaal 3 informatieve gesprekken zeden, 3 aangiften zeden en 1 verdachtenverhoor zeden.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding via Youforce aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende of een HR-adviseur.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.