Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leidinggeven aan een sectie op en nabij water

Algemeen

In een aantal aangewezen regio’s in Nederland wordt gebruik gemaakt van een peloton ME dat ingezet kan worden tijdens optredens op en nabij water. Dit zogenoemde watergetrainde peloton bestaat uit mensen die getraind zijn om ME taken uit te voeren op locaties waar water een bepalende omgevingsfactor is.

Als sectiecommandant ben jij verantwoordelijk voor het optreden op en nabij het water. Maar je hebt hierbij een nautisch commandant als adviseur naast je staan. Deze nautisch commandant is in het bezit van een groot vaarbewijs en aanwijzingen en vorderingen uit de scheepvaartwetgeving kunnen alleen door hem gegeven worden. De samenwerking tussen jou en de nautisch commandant van de Landelijke eenheid, domein water, is dus erg belangrijk. Daarnaast moet je ook samenwerken met de schipper van jouw aanvalsvaartuig of de Zeehavenpolitie (ZHP).

Verder leer je in de opleiding de ‘nautische taal’ en de gedragscode die er op een schip en op het water gelden. Ook moet je adequaat kunnen handelen wanneer jij, een van je collega’s of misschien een burger te water raken. Een ander voorbeeld is dat ME'ers van een watergetraind peloton een collega-bemanningslid van de Landelijke eenheid, domein water, bescherming moeten geven bij het aan boord gaan van een actieschip. Vaak gebeurt dit onder verzwarende omstandigheden, zoals overstappen op snel varende schepen van verschillende hoogten, enz. Daarnaast kun je tijdens de uitvoering van je taak geconfronteerd worden met verschillende maatschappelijke- en beroepsgroepen, zoals schippers, vissers en milieuactievoerders. Achtergrondkennis van deze groeperingen is een vereiste om je taak als sectiecommandant ME (van een watervast peloton) op en nabij het water op veilige en adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Voor wie

Je bent sectiecommandant ME en je wordt ingezet als sectiecommandant van een watervast peloton.

Opbouw

In de opleiding wordt voortgebouwd op de reeds verworven competenties van de sectiecommandant ME en leer je deze toe te passen op en nabij het water.

Je krijgt in de opleiding diverse praktijkgerichte lessen aangeboden zoals de werking van het reddingsvest, reddingshandelingen, aanhoudingsprocedures en verwijderingvaardigheden op en nabij water en overstapprocedures. Daarnaast leer je over de doelgroepen waarmee je te maken kunt krijgen met het werken op en nabij het water. De aangeleerde kennis en vaardigheden worden toegepast in simulaties op en nabij het water.

Resultaat

Na afronding van deze opleiding ben je in staat om je werkzaamheden als sectiecommandant ME op en nabij water op adequate wijze uit te voeren. Met als resultaat dat de verstoring van de rechtsorde is hersteld en/of de economische schade is voorkomen of zo klein mogelijk is gebleven. Je kunt bijvoorbeeld worden ingezet bij:

  • Werken op en nabij schepen, sluiscomplexen, kades, duwbakken etc.
  • Begeleiding kerntransport over water
  • Blokkades van waterwegen en waterkunstwerken
  • Visserijproblematiek
  • Milieuactivisme
  • Overstromingen
  • Groot ongeval op waterweg

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

Code: 4200209.003
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 56 sbu
Instituut: 50 sbu
Proeve: 6 sbu

Duur: 1-2 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 4.321,00

Toelichting studielast

De opleiding bestaat uit 7 aaneengesloten dagen verdeeld over 2 weken.

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid om intern te overnachten op de Politieacademie te Ossendrecht.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van een geldig certificaat Leidinggeven aan een sectie ME en Geldig certificaat Lange wapenstok.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.