Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opsporing en Handhaving in het kader van dierenwelzijn

Algemeen

Deze opleiding richt zich op de handhaving van dierenwelzijn en de opsporing wanneer dit onvoldoende wordt gewaarborgd. Voor een deel komen de werkzaamheden voort uit meldingen, voor een deel uit zelf geconstateerd achterblijven van zorg voor dieren. Binnen het onderwijs wordt aandacht besteed aan het juridische kader, de bevoegdheden, eigen veiligheid, de resultaten van optreden en samenwerking met partners.

Voor wie

Je bent politiemedewerker met het taakaccent handhaving dierenwelzijn en opsporing dierenleed.

Opbouw

De opleiding duurt 4 x 2 aansluitende dagen in een periode van 10 weken, gevolgd door een dagdeel proeve.

Resultaat

Na afronding heb je de volgende competenties verworven:

Vakmatig-methodische competenties

 • waarnemen en overzicht houden met inachtneming van eigen veiligheid en die van anderen
 • handelen conform relevante wet- en regelgeving
 • contacten leggen, gericht op het verkrijgen van informatie met betrekking tot delicten
 • op grond van bevindingen strafrechtelijke handhaving kunnen toepassen al dan niet in samenwerking met specialisten
 • relevante informatie doorgeven aan andere instanties
 • rapporteren over het resultaat van activiteiten (processen-verbaal, mutaties, rapporten en brieven).


Bestuurlijk-organisatorische, strategische competenties

 • verantwoording afleggen over je eigen handelen en in geval van gezamenlijk optreden over de met collega's gemaakte samenwerkingsafspraken
 • inschatten wat je zelf kan en wanneer je hulp nodig hebt, hulp kunnen vragen aan de juiste persoon / personen
 • verbanden herkennen in delicten die zich voordoen en relevante informatie doorspelen aan specialisten.


Sociaal-communicatieve, cultureel-normatieve competenties

 • rekening houden met de verschillende belangen en gezichtspunten van relevante samenwerkingspartners
 • netwerken opbouwen en daarin functioneren
 • samenwerkingsafspraken maken en nakomen
 • duidelijkheid en standvastigheid tonen bij tegenstrijdige belangen.


Leer- en vormgevingscompetenties

 • bepalen wat nodig is om een bepaalde taak kwalitatief goed te kunnen uitvoeren
 • de juiste voorbereidingen treffen alvorens je aan een bepaalde taak begint
 • een bepaalde taak conform een vooraf opgesteld stappenplan uitvoeren en waar nodig dit plan bijstellen
 • feedback geven en ontvangen en dit integreren in toekomstig handelen
 • op je eigen handelen reflecteren en op basis van verkregen inzichten je handelen bijstellen.

Praktische informatie

Code: 4101402.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 140 sbu
Instituut: 64 sbu
Korps: 48 sbu
Zelfstudie: 26 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 1-3 maanden
Locatie: CHM Lelystad
Totaalprijs: € 1.558,00

Randvoorwaarden

In je werk wordt je binnen het taakaccent ingezet.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Startdatum: 12-01-2021

Locatie: CHM Lelystad
Beschikbare opleidingsplaatsen: 18
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
12-01, 13-01,
19-01 werkend leren,
28-01 werkend leren,
02-02, 03-02,
09-02 werkend leren,
16-02 werkend leren,
23-02, 24-02,
03-03 werkend leren,
09-03 werkend leren,
16-03, 17-03,
06-04 t/m 08-04 ex

Code: S001
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

 • diploma Allround politiemedewerker (op mbo-niveau 4); of
 • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een regulier mbo niveau 4  diploma; of
 • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met minimaal 2 jaar aantoonbare, voor het vakspecialistische onderwijs relevante werkervaring

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.