Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opsporing en Handhaving in het kader van dieren (2023)

Algemeen

Opsporing en Handhaving in het kader van dieren

Voor wie

Politiemedewerkers werkzaam binnen het taakaccent Dieren (DCG).

Opbouw

De opleiding bestaat uit 4 lesblokken, bestaande uit 2 aansluitende dagen per lesblok, in een periode van 8 tot 10 weken. Tussen ieder lesblok bevinden zich 2 werkend leerdagen. De opleiding sluit af met een dagdeel examen. 

Resultaat

Na afronding heb je de volgende competenties verworven:

Vakmatig-methodische competenties

 • waarnemen en overzicht houden met inachtneming van eigen veiligheid en die van anderen
 • handelen conform relevante wet- en regelgeving
 • contacten leggen, gericht op het verkrijgen van informatie met betrekking tot delicten
 • op grond van bevindingen strafrechtelijke handhaving kunnen toepassen al dan niet in samenwerking met specialisten
 • relevante informatie doorgeven aan andere instanties
 • rapporteren over het resultaat van activiteiten (processen-verbaal, mutaties, rapporten en brieven).


Bestuurlijk-organisatorische, strategische competenties

 • verantwoording afleggen over je eigen handelen en in geval van gezamenlijk optreden over de met collega's gemaakte samenwerkingsafspraken
 • inschatten wat je zelf kan en wanneer je hulp nodig hebt, hulp kunnen vragen aan de juiste persoon / personen
 • verbanden herkennen in delicten die zich voordoen en relevante informatie doorspelen aan specialisten.


Sociaal-communicatieve, cultureel-normatieve competenties

 • rekening houden met de verschillende belangen en gezichtspunten van relevante samenwerkingspartners
 • netwerken opbouwen en daarin functioneren
 • samenwerkingsafspraken maken en nakomen
 • duidelijkheid en standvastigheid tonen bij tegenstrijdige belangen.


Leer- en vormgevingscompetenties

 • bepalen wat nodig is om een bepaalde taak kwalitatief goed te kunnen uitvoeren
 • de juiste voorbereidingen treffen alvorens je aan een bepaalde taak begint
 • een bepaalde taak conform een vooraf opgesteld stappenplan uitvoeren en waar nodig dit plan bijstellen
 • feedback geven en ontvangen en dit integreren in toekomstig handelen
 • op je eigen handelen reflecteren en op basis van verkregen inzichten je handelen bijstellen.

Praktische informatie

Code: 4101402.005
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 140 sbu
Instituut: 64 sbu
Korps: 48 sbu
Zelfstudie: 26 sbu
Proeve: 2 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 1.558,00

Randvoorwaarden

Je bent werkzaam binnen het taakaccent Dieren binnen Criminaliteit en GGP (DCG). Je richt je naast je overige werkzaamheden, op zaken met betrekking tot dieren. Dit geschiedt op basis van noodzakelijke specialistische kennis.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van:

 • diploma Allround politiemedewerker (op mbo-niveau 4); of
 • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met een regulier mbo niveau 4  diploma; of
 • diploma Politiemedewerker (op mbo-niveau 3) in combinatie met minimaal 2 jaar aantoonbare, voor het vakspecialistische onderwijs relevante werkervaring

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.