Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Surveilleren met een motorfiets

Algemeen

In de duale rijopleiding Surveilleren met een motorfiets leer je om als verkeersspecialist een surveillance met een motorfiets voor te bereiden en uit te voeren.

Er wordt aandacht besteed aan de specifieke elementen van de handhavingstaak die gekoppeld zijn aan het gebruik van de motor. Je traint de vaardigheden en het inzicht die nodig zijn om je taken op een veilige manier te kunnen uitvoeren, vaak bij hogere snelheden en/of in risicovolle situaties. Daarbij is er veel aandacht voor de specifieke gevaarszettingen die hier aan gekoppeld zijn, waarbij de afweging tussen doel en middel continue gemaakt moet worden.

Voor wie

Medewerkers binnen de basispolitiezorg (minimaal niveau 3), medewerkers die deel (gaan) uitmaken van het team Verkeer binnen de Dienst Regionale Operationele Samenwerking (DROS), en motorsurveillanten die zich willen professionaliseren op het gebied van handhaven en voor wie het rijden op de motor deel uitmaakt van de hoofdtaak.

Opbouw

De opleiding is opgebouwd rondom de onderdelen Rijvaardigheid en Surveillance. Tussentijds en afsluitend vinden op deze onderwerpen (deel)examens plaats.

In het deel ‘Algemene rijvaardigheid’ leer je met een motorfiets in verschillende situaties veilig deel te nemen aan het verkeer, onder verschillende verkeersomstandigheden, weersomstandigheden, lichtgesteldheid en fysieke druk. Je leert hoe je een voertuig optimaal moet bedienen en beheersen, onder hoge tot zeer hoge snelheden, waarbij jouw eigen veiligheid en die van anderen altijd gewaarborgd blijft. Hiervoor ga je aan de slag met verschillende rijtechnieken.

Het onderdeel ‘Surveilleren’ gaat over het plannen, voorbereiden, uitvoeren en evalueren van een surveillance. Je leert hier hoe je aan de hand van een bijzondere opdracht of speerpunt een surveillanceplan maakt, evalueert en rapporteert. Ook leer je te surveilleren met een motor aan de hand van een zelf opgemaakt surveillanceplan of aan de hand van een verstrekte opdracht. De surveillancedoelen kunnen variëren van het aanpakken van verkeersproblemen tot andere maatschappelijke problemen als milieu en criminaliteit (handhaven in het verkeer). Je moet repressief en preventief kunnen optreden, en een keuze maken tussen een onopvallende of opvallende motorfiets. Dit kan individueel, maar ook ondersteunend plaatsvinden in samenwerking met andere diensten. Tenslotte wordt aandacht besteed aan het evalueren van de resultaten van een surveillanceplan en het rapporteren en verwerken van deze resultaten.

Resultaat

Na de opleiding met een voldoende resultaat te hebben afgerond, ontvang je een certificaat

Praktische informatie

Code: 4100652.002
Type: Module
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 196 sbu
Instituut: 129 sbu
Korps: 52 sbu
Zelfstudie: 15 sbu

Duur: 1-3 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 9.268,00

Toelichting studielast

De totale duur van deze duale rijopleiding is 12 weken, waarvan 3 weken aan de Politieacademie. De verdeling aan de Politieacademie is 2 weken rijvaardigheid en 1 week surveillance. De overige weken ben je werkzaam in het korps waar je, naast je reguliere werk, aandacht besteed aan inleveropdrachten, zelfstudie, maar ook aan het toepassen van reeds aangeleerde technieken en inzichten in de duale leerfase.

Overige informatie

Deze opleiding is de vervanger van de opleiding Verkeerssurveillant motor (VSM). Naast het verschil in duur en dualiteit, zijn de belangrijkste verschillen dat Surveilleren met een Motorfiets (SMM) ten opzichte van de VSM een hoger (eind)niveau heeft, en ook wordt in de SMM volledig ingestoken op de nieuwste ontwikkelingen binnen het politievak, zoals nodale oriëntatie tijdens surveillance en intelligence gestuurde surveillance.

Het verschil met de Basis motorsurveillant (BMS) is de diepgang ten aanzien van de vakinhoud en de uitvoering daarvan. De surveillancetaak van de verkeerssurveillant is in grote mate gericht op de zwaardere overtredingen binnen het vakgebied handhaving en speciaal binnen het taakveld verkeer, waarbij de focus ligt op de dynamische verkeersovertredingen.

Randvoorwaarden

Gedurende de opleiding rijd je op een eigen, opvallende surveillancemotor voorzien van C2000. In het korps heb je een ervaren begeleider.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

  • Diploma Allround politiemedewerker (EQF 4); of
  • Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma; of
  • Diploma Politiemedewerker (EQF 3) en tenminste twee jaar werkzaam in het taakveld; of
  • Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A); of
  • Diploma verwant mbo-4 in combinatie met certificaat BOA-Bijzonder Opsporingsambtenaar
  • Certificaat Basis motorsurveillant (OBMS) 

Daarnaast is affiniteit met verkeer gewenst.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.