Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Bewakingseenheid

Algemeen

Als specialistisch schutter word je ingezet als er sprake is van een (verhoogde) dreiging. Je kunt hierbij te maken krijgen met uiteenlopende doelgroepen. Dit vraagt professioneel en competent handelen van jou als specialistisch schutter. De Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Politie (RTGP) schrijft voor dat politiemedewerkers die belast zijn met de uitoefening van specialistische politietaken een toets moeten afleggen voor de kennis en vaardigheden met betrekking tot de toepassing van geweld en het gebruik van geweldsmiddelen, waaronder de HKMP5.

Er is een onderscheid tussen objecten, personen, goederen en diensten. Ook de locatie(s) van te beveiligen personen en of goederen kunnnen hier onder vallen. De inzet van specialistische schutters is altijd gekoppeld aan toestemming van daartoe bevoegd gezag. In het geval van een openbare orde zaak is dit de burgemeester. In het geval van een justitiële zaak is dit de hoofdofficier van justitie. Beide zullen op basis van inzetcriteria besluiten wel of niet over te gaan tot het inzetten van jouw eenheid.

Voor wie

Je bent politiemedewerker en wordt ingezet als lid van de Bewakingseenheid.

Opbouw

De eerste week wordt er aandacht besteed aan het certificeren op de HKMP5. De resterende weken bestaan voor een groot gedeelte uit theorie, waarbij onder andere de volgende onderwerpen behandeld: taak en organisatie, beveiligingsplan, voorverkenning en observeren en waarnemen. Verder wordt er aandacht geschonken aan schieten, techniektraining, autoprocedures en praktische oefeningen.

Resultaat

Samen met je teamleden ben je zichtbaar aanwezig geweest rondom het object dat jullie dienden te beveiligen. De controles van aanwezige mensen is naar tevredenheid verlopen. Er heeft geen aanslag plaats gevonden.

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat. Vervolgens dien je jezelf jaarlijks te hercertificeren op de HKMP5.

Praktische informatie

Code: 3203599.002
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 112 sbu
Instituut: 106 sbu
Proeve: 6 sbu

Duur: 3-4 weken
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 7.910,00

Toelichting studielast

De opleiding duurt 3,5 week (aaneengesloten).

Overige informatie

Gedurende de opleiding verblijf je intern op de Politieacademie in Ossendrecht.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van een diploma politiemedewerker op mbo niveau 3.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? Dan is het niet mogelijk om deze opleiding individueel aan te vragen. Neem voor meer informatie contact op met je leidinggevende.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.