Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieagent VVC

Algemeen

De politie heeft behoefte aan politiemedewerkers in de basisteams. Politieagenten VVC (veelvoorkomende criminaliteit) zijn breed inzetbaar. Ze kunnen als tweede persoon bijdragen in de incidentafhandeling. Daarnaast hebben ze door het volgen van het  uitstroomprofiel VVC kennis van het voorbereiden, uitvoeren en afhandelen van opsporingsonderzoeken binnen het basisteam naar veelvoorkomende criminaliteit. Daarbij kun je denken aan het analyseren van aangiftes, het opstellen van een onderzoeksplan, het inzetten van verschillende opsporingsmethoden/technieken op het gebied van tactische, financiële en digitale opsporing (binnen de context van VVC), het horen van getuigen- en verdachten en het opmaken van dossiers.

Voor wie

Aspiranten, geselecteerd door de politie en toegelaten door de Politieacademie.

Opbouw

De opleiding Politieagent VVC kent een basisdeel en een uitstroomprofiel. Het basisdeel van de opleiding (Q1-Q5) richt zich op het werk in de basispolitiezorg (BPZ). Het heeft de focus op vakmanschap, toezicht houden en handhaven, handelen bij meldingen en incidenten en bijdragen aan opsporingsonderzoeken. Het gaat om werk dat op je afkomt (reactief), waarbij van jou verwacht wordt dat je optreedt om de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen.

De opleiding start met het verkennen van het werken in het publieke domein als politieagent. Dit doe je door de opdrachten 'surveilleren in je werkgebied' en 'optreden bij veelvoorkomende misdrijven'. Hierin leg je de basis voor je professionele beroepsidentiteit, juridische kennis, bevoegdheden, vastlegging en gespreksvaardigheden. Vervolgens neemt door de context van de opdrachten, de complexiteit - inclusief het geweldsrisico - toe. Je richt je dan op het bijdragen aan opsporingsonderzoeken en incidentafhandeling. Dit doe je door de opdrachten 'optreden in het verkeer', 'optreden bij overlast’ en ‘optreden bij ernstige misdrijven'. In Q4 en Q5 ga je je in de praktijk met dezelfde onderwerpen bezig houden.

Het uitstroomprofiel VVC (Q6-8) richt zich op het binnen het basisteam van A tot Z kunnen afhandelen van opsporingsonderzoeken van veelvoorkomende criminaliteit. De opsporingsonderzoeken komen voort uit werkzaamheden binnen het basisteam zoals aangiftes opnemen, meldingen afhandelen van woninginbraak, winkeldiefstal, etc. Als Politieagent VVC ben jij in staat om de gehele voorbereiding, uitvoering en afronding van dit opsporingsonderzoek voor je rekening te nemen, waarbij je nauw samenwerkt met interne en externe partners.

Verdere informatie vind je in de studiegids.

Resultaat

Na positieve afronding van de opleiding ontvang je het diploma 'Politieagent VVC' en ben je helemaal toegerust om als agent  binnen het basisteam aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Code: 1900240.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 3648 sbu
Instituut: 2204 sbu
Korps: 1444 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De opleiding Politieagent VVC is een voltijds opleiding. De volledige opleiding kent twee leerjaren, waarbinnen je werkt aan de ontwikkeling van de leeruitkomsten door de uitvoering van opdrachten in het onderwijs. Tijdens de opleiding is er sprake van een combinatie van leren en werkend leren.

Een leerjaar is onderverdeeld in kwartielen, periodes van 3 maanden (12 weken). Deze kwartielen starten in week 5, week 17, week 33 en week 45. Onderwijsdagen zijn in principe van maandag tot en met vrijdag en lestijden kunnen zijn van 7.00-23.00 uur. In uitzonderlijke gevallen kan er uitgeweken worden naar een zaterdag en/of feestdagen. Praktijkdagen kunnen op alle weekdagen, weekenddagen en ook ‘s nacht zijn. 

Toelichting studielast

De totale studielast van de opleiding Politieagent VVC is 120 studiepunten en 3648 studiebelastingsuren.

Randvoorwaarden

Vanaf de start van de opleiding ben je in dienst van de politie. Je kunt je niet zomaar aanmelden bij de Politieacademie voor de opleiding tot Politieagent. De opleiding Politieagent VVC staat alleen open voor medewerkers van de politie. Eerst moet je dus solliciteren en door de selectieproces gaan om aangenomen te worden. 

Algemene instroomeisen

Je voldoet minimaal aan de volgende toelatingseisen :

  • Selectie eisen Politie
  • Diploma vmbo gemengde leerweg (GL) of theoretische leerweg (TL)
  • Certificaat Staatsexamen vmbo-TL/GL Nederlandse Taal en Rekenen
  • Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • Diploma mbo-3

Een recent positief resultaat van een toelatingstoets mbo-4 van NTI of LOI is tevens een bewijs van voldoen aan de toelatingseisen.
Voor het aanvragen van een vrijstelling van de toelatingseisen: zie aanvraag toelatingsonderzoek op onze website

Vrijstellingen

Er zijn geen vrijstellingen mogelijk.

Aanmelden

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.