Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieagent GGP (deeltijd)

Algemeen

De politie heeft behoefte aan politiemedewerkers in de basisteams. Politieagenten GGP zijn breed inzetbaar en regelmatig herkenbaar aanwezig op straat. Zij dragen bij aan een veilige en leefbare wijk, stad of regio. Hun werk bestaat uit o.a. het houden van toezicht, afhandelen van incidenten, handhaven van wetten en regels, verlenen van (nood)hulp en het verrichten van (online) dienstverlening, enkelvoudig recherchewerk en preventieadvies.

Voor wie

  • Nieuwe politievrijwilligers, geselecteerd door de politie en toegelaten door de Politieacademie.
  • Doorstroomvariant voor vrijwilligers die in het bezit zijn van een volledig N2-diploma en die voldoen aan de instroomeisen voor de functie van GGP.
  • Studenten die door bepaalde redenen geen voltijd opleiding kunnen volgen, maar die wel voldoen aan de toelatingseisen.
  • Politiemedewerkers N3 die willen doorstromen naar N4.

Opbouw

De opleiding kent een basisdeel en een uitstroomprofiel met daarbinnen in totaal acht inhoudelijke opdrachten.

Het basisdeel van de opleiding (Q1-Q5) richt zich op het werk in de basispolitiezorg (BPZ) en heeft de focus op het bijdragen aan incidentafhandeling en opsporingsonderzoeken. Het gaat om werk dat op je afkomt (reactief), waarbij van jou verwacht wordt dat jij een stap naar voren doet en optreedt om de rechtsorde te handhaven en hulp te verlenen aan hen die dat behoeven.

In de opleiding start je met het verkennen van het werken in het publieke domein als politieagent. Dit doe je door de opdrachten preventief en repressief optreden en de aanpak van eenvoudige misdrijven. Hierin leg je de basis voor je professionele beroepsidentiteit, juridische kennis, bevoegdheden, vastlegging en gespreksvaardigheden. Vervolgens neemt door de context van de opdrachten, de complexiteit - inclusief het geweldsrisico - toe. Je richt je dan op het bijdragen aan opsporingsonderzoeken en incidentafhandeling. Dit doe je door de opdrachten optreden plaats incident, optreden bij overlast en ernstige misdrijven. In Q4 en Q5 ga je je met dezelfde onderwerpen bezig houden, alleen dan in de praktijk.

Het uitstroomprofiel (Q6-8) van de opleiding richt zich op het werk in de basisteams, maar dan met een focus op werkzaamheden in de GGP. Het bouwt voort op het werk in de basispolitiezorg. Het gaat om werk dat het basisteam/jijzelf initieert (proactief), waarbij van jou wordt verwacht dat jij een gedegen voorbereiding treft en optreedt op basis van een plan van aanpak. De samenleving wordt steeds complexer, criminelen worden steeds creatiever en gewelddadiger en daarom moet je kunnen denken in termen van processen (trends, informatiesturing, scenario’s) en samenwerkingsverbanden. Proactief optreden zit aan het einde van de opleiding omdat je hiervoor een helikopterview moet hebben en in staat moet zijn om op een hoger abstractieniveau te analyseren.

Resultaat

Na positieve afronding van de opleiding ontvang je het diploma Politieagent GGP en ben je helemaal toegerust om als agent op straat aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Code: 1900239.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 3036 sbu
Instituut: 1087 sbu
Korps: 728 sbu
Zelfstudie: 1221 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

De opleiding voor politieagent GGP is een deeltijd opleiding en kent 4 leerjaren,  je werkt aan de ontwikkeling van de leeruitkomsten door beroepsauthentieke opdrachten uit te voeren. Een leerjaar is onderverdeeld in twee kwartielen van 24 weken. 

Schoolweken: 110 weken.
Praktijkweken: 80 weken.
Examenweken: 3 weken.

Overige informatie

Vanaf de start van de opleiding ben je in dienst van de politie. Je kunt je niet zomaar aanmelden bij de Politieacademie voor de opleiding tot Politieagent. De deeltijdopleiding Politieagent GGP staat alleen open voor medewerkers van de politie. Eerst moet je dus solliciteren en door het selectieproces gaan om aangenomen te worden. 

Algemene instroomeisen

Voor deelname aan de opleiding tot Politieagent GGP moet je minimaal voldoen aan de volgende toelatingseisen:

  • Selectie-eisen Politie
  • Diploma vmbo gemengde leerweg (GL) of theoretische leerweg (TL)
  • Certificaat Staatsexamen vmbo-TL/GL Nederlandse taal en rekenen
  • Overgangsbewijs naar 4 havo/vwo
  • Diploma mbo-3

Een recent positief resultaat van een toelatingstoets mbo-4 van NTI of LOI is tevens een bewijs van voldoen aan de toelatingseisen.

Vrijstellingen

Voor de examens zijn geen vrijstellingen mogelijk. Heb je een diploma N2? Dan kun je wel instromen in het 2e leerjaar.

Aanmelden

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.