Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

HBO-Bachelor of Policing

Algemeen

De politie heeft behoefte aan hoogopgeleide politiemedewerkers in de basispolitiezorg. Medewerkers die op straat inzetbaar zijn én zich onderscheiden door een hoge mate van analytisch, creatief en reflectief vermogen. Daarbij zijn ze in staat verbindingen te leggen tussen maatschappelijke partijen.

Voor wie

De opleiding is ontwikkeld voor iedereen die op hbo-niveau bij de politie wil werken en daarmee bij wil dragen aan de veiligheid binnen de samenleving. De opleiding tot Politiekundige bachelor kent drie instroomvarianten:

 • De reguliere Politiekundige Bachelor is bedoeld voor studenten die een diploma op havo- of mbo-4-niveau hebben. Deze opleiding duurt 4 jaar.
 • De Politiekundige Bachelor voor zij- instromers is bedoeld voor studenten die al elders een afgeronde hbo of wo opleiding hebben gehaald. Deze studenten krijgen een compacte en intensieve opleiding van 2,5 jaar.
 • De Politiekundige Bachelor voor doorstromers is bedoeld voor studenten die al bij de politie werken en een allround politiediploma (mbo-niveau 4) hebben.  Deze opleiding duurt 3 jaar.

Opbouw

Reguliere Bachelor

Je doorloopt vier fasen:

 • Oriëntatiefase: 
  Deze fase duurt een jaar. Dit jaar heeft een propedeutisch karakter en richt zich op het ontdekken van de geschiktheid voor het beroep en het niveau. Kennismaken met de specifieke politiële vaardigheden, het geweldsmonopolie, de politie als organisatie en haar positie in de samenleving speelt in deze fase een belangrijke rol.
 • Functioneringsfase: Deze fase duurt 1,5 jaar. In deze periode bekwaam je je verder in noodhulp, opsporing en handhaving. Je bent daarna onder andere voldoende bekwaam voor het verrichten van noodhulpdiensten.
 • Integratiefase: In deze zes maanden durende derde fase, verschuift het perspectief naar de politie als organisatie en de rol die de politie speelt in de samenleving. De opleiding krijgt in deze fase een stevig theoretisch accent, dit past bij het karakter van een bacheloropleiding. 
 • Profileringsfase: De vierde fase duurt een jaar. Daarin volg je een minor en schrijf je een bachelor thesis. Je kunt kiezen uit een minor op de Politieacademie of een minor aan een andere onderwijsinstelling.

Zij-instromers

Volg je deze instroomvariant, dan doorloop je dezelfde fasen als de reguliere bachelor. Deze fasen zijn echter korter en volgen elkaar daardoor sneller op. Doordat het programma compact en intensief wordt aangeboden (je besteedt 50 uur per week aan de opleiding) is het mogelijk in 2,5 jaar deze opleiding af te ronden.
Als je deze variant volgt, krijg je vrijstelling voor de minor (jouw afgeronde opleiding geldt als vrijstelling) en voor Methoden van onderzoek, mits je dit vak op je vorige opleiding hebt gehad en je een thesis hebt geschreven.

Doorstromers

Werk je al als agent, dan hoef je niet opnieuw de politievaardigheden als schieten, aanhouding en zelfverdedigingsvaardigheden en het schrijven van een bekeuring  te leren. Daarom stroom je later in het programma in. Je start met een halfjarig onderdeel waarin je diverse vakken uit het eerste jaar krijgt aangeboden. Je moet bijvoorbeeld examens Recht en en Thematische Oriëntatie Politie doen. Als dit halve jaar is doorlopen, stroom je door naar kwartiel 7, middenin de tweede (functionerings)fasen. Vanaf de start in kwartiel 7 doorloop je het volledige programma, net zoals de reguliere bachelor studenten. In totaal duurt jouw opleiding 3 jaar.

Resultaat

Na de opleiding ben je Politiekundige bachelor en helemaal toegerust om als politiekundige op straat aan de slag te gaan.

Praktische informatie

Code: 1900212.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 6720 sbu
Instituut: 6720 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Indeling van het onderwijs

Het programma is duaal. Dit betekent dat de opleiding zich deels op de Politieacademie in Apeldoorn afspeelt en deels in de beroepspraktijk. De eerste negen maanden van je opleiding breng je grotendeels door in Apeldoorn, waarbij je rond de 20ste week vier weken een oriënterende praktijkperiode volgt bij de eenheid waar je in dienst bent. De laatste drie maanden van het eerste jaar breng je in zijn geheel door binnen de eenheid.

Tijdens de andere fasen van de opleiding ben je afwisselend in de eenheid en op de Politieacademie.

Toelichting studielast

De studieduur is afhankelijk van gekozen variant:

 • Reguliere Bachelor = 4 jaar
 • Bachelor voor doorstromers = 3 jaar
 • Bachelor Compact en intensief voor zij-instromers = 2,5 jaar

De opleiding tot Politiekundige bachelor kent 240 studiepunten. Hierbij staat 1 studiepunt voor 28 studentbelastingsuren.

Overige informatie

Klik hier om de studiegids te bekijken.

Algemene instroomeisen

 • Politiekundige Bachelor:  je bent in het bezit van een diploma op havo- of mbo-4-niveau. 
 • Politiekundige Bachelor voor zij- instromers: je hebt elders een afgeronde hbo of wo opleiding behaald.
 • Politiekundige Bachelor voor doorstromers: je werkt al bij de politie en bent in het bezit van een Allround politiediploma (mbo-niveau 4).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.