Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Surveillant (Assistent Politiemedewerker GGP)

Algemeen

Als Assistent Politiemedewerker GGP assisteer je de (Allround) Politiemedewerker in overzichtelijke situaties bij veel voorkomende werkzaamheden. Je signaleert onregelmatigheden, treedt op bij eenvoudige zaken en overtredingen en draagt complexe zaken over. Je communiceert en werkt samen met collega’s en derden (organisatoren, hulpverlenende instanties etc.). Je bent aanspreekpunt voor het publiek. Je schat de veiligheid van situaties in (op plaats incident) en waarborgt zo nodig de veiligheid. Je schat in welke zaken je zelf kunt afhandelen en voor welke zaken je ondersteunende diensten inschakelt. Je rapporteert mondeling en schriftelijk en gebruikt interne en externe communicatie- en informatiesystemen. Het is verantwoordelijk werk, midden in de maatschappij. Mensen doen vaak een beroep op de Assistent Politiemedewerker GGP, omdat hij duidelijk aanwezig is op straat.

Opbouw

De volgende beroepstaken maken deel uit van deze opleiding:

  • Neem aangifte op
  • Arrestantenzorg
  • Politiële vaardigheden
  • Houd toezicht in publiek domein
  • Houd toezicht in het verkeer

Praktische informatie

Code: 1900174.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 2432 sbu
Instituut: 1216 sbu
Korps: 1216 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De opleiding duurt aaneengesloten maximaal 66 weken.  Dus exclusief vakantie- en/of vrije dagen, 

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je recht op een goede en passende begeleiding. Hierbij staan het leerproces en het ontwikkelen van competenties centraal. De Politieacademie en het korps sluiten een leerwerkovereenkomst met je af.

Algemene instroomeisen

  • Vbo-diploma op B-niveau, met (indien van toepassing) een getuigschrift van Nederlands als tweede taal (NT2); of
  • Diploma vmbo Basis Beroepsgerichte Leerweg of Kader Beroepsgerichte Leerweg of mbo niveau 1.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende kun je via Youforce (Aanvraag Studiefaciliteiten) een aanvraag indienen.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.