Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Rijopleiding Initieel (2023)

Algemeen

Rijopleiding Initieel

Voor wie

De ROI maakt deel uit van de basisopleiding voor politiemedewerkers en wordt op die manier aangeboden aan alle politiemedewerkers op de niveaus 3, 4, 5 en 6.

Ook door andere groepen politiemedewerkers kan de ROI los afgenomen worden als zij de opleiding niet in hun basisopleiding hebben gehad. Denk hierbij aan politiesurveillanten of vrijwillige politieambtenaren. Dit is met name van belang als van deze medewerkers wordt verwacht dat zij zich met spoed of als voorrangsvoertuig moeten kunnen verplaatsen.

Opbouw

De ROI bestaat uit twee delen:

  • Een theoretisch e-learning deel waarin je zelfstandig de kennis opdoet die nodig is voor het rijden met de surveillanceauto. Hieronder vallen ook de vereisten, benoemd in de Richtlijn Optische en Geluidssignalen 2009, voor het rijden met O&G.
  • Een praktisch deel waarin de competenties, benodigd voor deze taak, beoefend worden in het dagelijks verkeer.

Resultaat

Wanneer je de ROI met goed gevolg doorloopt, ben je in staat om zelfstandig en veilig naar verschillende typen meldingen te rijden in een opvallende surveillanceauto. Je kunt dit doen vanuit je voorbeeldfunctie, met gebruikmaking van je vrijstellingen of als voorrangsvoertuig met O&G.

Door het met succes afsluiten van deze opleiding kwalificeer je je als competent voor het rijden met een surveillancevoertuig en kun je door de korpchef worden aangewezen zoals vereist in de Brancherichtlijn Verkeer Politie.

Praktische informatie

Code: 3101583.003
Type: Cursus
Examineringtype: Geen

Studielast totaal: 56 sbu
Instituut: 32 sbu
Zelfstudie: 24 sbu

Duur: 1-2 weken
Locatie: Pro Centrum
Totaalprijs: € 2.741,00

Toelichting studielast

De SBU's zijn verdeeld over een theoretisch deel (24 uur) en een praktisch uitvoerend deel (32 uur). Het theoriedeel kun je zelf (tijd en plaats onafhankelijk) indelen en volgen aan de hand van een e-learning module. Het praktijk beslaat 4 aaneensluitende dagen en wordt gegeven vanuit een locatie van de Politieacademie.

Overige informatie

Deze opleiding kent geen examen in de standaarduitvoering. Je wordt tijdens de opleiding door de docent gemonitord en elke dag voorzien van feedback via een daarvoor geschikt formulier. Aan het einde van het praktijkdeel beoordeelt de docent of je een voldoende niveau bereikt hebt.

Wordt de opleiding niet met een voldoende beoordeling afgesloten, dan bestaat de mogelijkheid om nog een extra dag remedieeronderwijs te volgen.

Randvoorwaarden

Algemeen deel: deze rijopleiding betreft de politiesurveillanceauto. Hiervoor is een rijbewijs van de categorie B vereist. Het verdient echter aanbeveling om al enige rijervaring te hebben opgedaan voorafgaand aan deelname. Advies is om tenminste 6 maanden rijervaring te hebben opgedaan voorafgaand aan de start van de opleiding.

Theoretisch deel: je moet beschikking hebben over een werkplek waar je toegang hebt tot het internet om de e-learning te kunnen volgen. De ervaring leert dat het standaard werkstation van de Nederlandse politie teveel afschermingen kent om alle aspecten van de e-learning te kunnen benaderen.

Praktisch deel: er wordt tijdens de opleiding geüniformeerd gewerkt in de publieke ruimte. Je draagt dan ook je volledige bewapeningspakket: wapens en vest.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 11-12-2023

Locatie: Pro Centrum
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S649
Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 18-12-2023

Locatie: Pro Centrum
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
Let op: dit startmoment is klantspecifiek!

Code: S650
Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

  • Rijbewijs categorie B
  • Politiediploma op niveau 2 of hoger (bij losse afname)
  • Aanstelling in executieve functie
  • Geüniformeerd en bewapend

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.