Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politiekundige bachelor, instroommogelijkheid voor niveau 4 (allround politiemedewerker of vergelijkbaar)

Algemeen

Deze opleiding richt op het behalen van het reguliere diploma  Politiekundige bachelor. Je wordt niet opgeleid voor een leidinggevende functie, maar leert, vanuit je eigen uitvoerende rol, het beleid met de uitvoering te verbinden. De opleiding bestaat uit vier kernprocessen van de politie: handhaving, opsporing, noodhulp en gemeenschappelijke veiligheidskunde.

Voor wie

Deze opleidingsvariant is voor agenten die al in het bezit zijn van een diploma Allround politiemedewerker of gelijkwaardig en willen instromen in het politiekundig bacheloronderwijs. De opleiding is voor executieve medewerkers die een functie als reguliere politiemedewerker in de uitvoering ambiëren, gecombineerd met de wens dit te doen vanuit reflectief, analytisch en creatief vermogen. Je wordt dus niet opgeleid tot leidinggevende of specialist. De opleiding is niet bedoeld voor executieve medewerkers die al in het bezit zijn van een ander hbo/wo-diploma.

 

Opbouw

Na aanmelding voor de opleiding doorloop je een intakeproces om je individuele competenties in kaart te brengen. Deze competenties worden vergeleken met de inhoud van de reguliere opleiding tot Politiekundige bachelor en leiden tot een voorstel voor een Individuele Leer Route (ILR). In deze ILR doe jij een voorstel tot instroom in een bepaalde fase van de politiekundige bachelor, waarbij eventuele hiaten van eerdere fasen individueel in een leerroute worden ontwikkeld.
Voorwaarde is dat dit proces met goed resultaat is afgerond vóór instroom in de reguliere bachelor opleiding. Docenten van de Politiekundige bachelor opleiding begeleiden het intakeproces . Na het eindgesprek beoordelen zij de student op reeds ontwikkelde competenties en het voorstel voor instroom en de voorafgaande ILR. Het eindgesprek leidt tot een bindend advies. Na instroom in de reguliere bachelor sluit je aan bij een bestaande groep en doorloop je het hele bachelor programma.

Resultaat

Na het succesvol afronden behaal je het geaccrediteerde hbo-diploma Politiekundige bachelor.

Praktische informatie

Code: 1900167.000
Type: Opleiding
Examineringtype: Diploma

Studielast totaal: 6400 sbu
Instituut: 6400 sbu

Duur: > 1 jaar
Totaalprijs: niet individueel afneembaar

Toelichting studielast

De opleidingsduur kan, afhankelijk van individuele competenties, enigszins variëren.  Houd er rekening mee dat het totale opleidingstraject een voltijd karakter heeft en ongeveer drie jaar duurt.

 

Overige informatie

Het opleidingstraject kan per individu variëren in lengte, afhankelijk van individuele competenties. Het door school verstrekte leerroute advies heeft een bindend karakter. Er kan sprake zijn van vrijstelling van het volgen van onderwijsonderdelen. Vrijstelling van examens is echter niet mogelijk.

Randvoorwaarden

Je werkgever stelt je in staat voltijd beschikbaar te zijn voor de studie gedurende de tijd zoals vastgelegd in het bindend leerroute advies.

Instroomeisen oude politie opleiding

In het bezit van het diploma Allround politiemedewerker of vergelijkbaar (POMB, HPO).

Vrijstellingen

Vrijstelling voor het bijwonen van lesonderdelen is mogelijk, vrijstelling van examens is echter niet mogelijk.

Aanmelden

Ten aanzien van inschrijvingen in 2017 geldt het volgende:
- Inschrijving uiterlijk 1 april 2017
- Start introductie- en intakeprogramma in april 2017
- Start individuele leerroute in kalenderweek 33 2017
- Instroom in beoogde fase van het reguliere programma in kalenderweek 05 2018

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.