Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Basisopleiding Milieu Intelligence

Algemeen

Voor de aanpak van milieucriminaliteit is het nodig dat energie wordt gestoken in het verkrijgen van goede informatie. Deze informatie komt veelal niet, zoals bij de aanpak van commune delicten via allerlei kanalen binnen, maar moet vaak worden gehaald (haalcriminaliteit).
Bij de opsporing van milieucriminaliteit wordt het ook steeds belangrijker dat de politie samenwerkt met handhavingspartners en andere opsporingsinstantie. Zij beschikken over informatie van verschillende brancheorganisaties en gebruiken daarbinnen.
Door het volgen van deze training krijg je kennis en vaardigheden om de genoemde informatie te ‘halen’ dan wel te vinden. Tevens kun je deze informatie verwerken in bruikbare en complete informatieproducten zoals een preweeg document.

Voor wie

Functies binnen diensten IK:

 • Generalist Intelligence 
 • Senior Intelligence 
 • Operationeel Expert Intelligence (of Operationeel Specialist A)

Functies binnen A&O:

 • Senior Intelligence 
 • Operationeel Specialist A t/m D

Functies binnen Inwinning: 

 • Senior Informantenrunner 
 • Operationeel Expert Informantenrunner

Opbouw

Deze training behandelt de volgende onderwerpen:

 • Milieuwetgeving (wordt aan de hand van relevante casuïstiek en met netwerkpartners besproken en uitgewerkt)
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • WPG m.b.t. informatie-uitwisseling
 • Te benaderen partners en bronnen inclusief netwerkvaardigheid
 • Opmaken van Informatieproducten

Resultaat

Na de training heb je kennis van:

 • de structuur van relevante milieu wet- en regelgeving voor de toepassing op milieucriminaliteit;
 • het verschil is tussen bestuursrechtelijk en strafrechtelijke handhaving;
 • wanneer vanuit toezicht overgeschakeld moet worden naar strafrecht;
 • het benaderen en raadplegen van relevante informatie- en kennisbronnen met betrekking tot milieucriminaliteit(informatievaardigheden);
 • verschijningsvormen van en motieven voor het plegen milieucriminaliteit herkennen;
 • de politiemilieutaak is en welke interne partners betrokken zijn bij de aanpak van milieucriminaliteit;
 • het inrichten van / in stand houden van een netwerk van overheids- en private partners die betrokken zijn bij de aanpak van milieucriminaliteit;
 • de rol van het bestuur is t.a.v. de handhaving van het milieurecht;
 • welke rechtsvormen er zijn en wanneer zij strafbaar zijn;
 • het proces van proactief verzamelen, verwerken en delen van informatie;
 • herkennen van nieuwe ontwikkelingen en trends binnen de milieucriminaliteit herkennen;
 • de verkregen informatie in bruikbare producten te verwerken. 

Praktische informatie

Code: B002182.001
Type: Training
Examineringtype: Bewijs van deelname

Studielast totaal: 161 sbu
Instituut: 81 sbu
Korps: 52 sbu
Zelfstudie: 28 sbu

Duur: 3-6 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 2.060,00

Toelichting studielast

De training bestaat uit 13 lesdagen waarbij wekelijks een lesdag wordt gepland. Na de lesdagen volgt een periode van 8 weken om in je eigen praktijk een opdracht onder begeleiding van een mentor uit te werken. De training sluit af met een verplichte terugkomdag.

Overige informatie

De lessen in de training worden gegeven op de Politieacademie. Het praktijkgedeelte wordt uitgevoerd in de eigen praktijk.

Randvoorwaarden

Voor het praktijkgedeelte is het noodzakelijk dat een begeleider beschikbaar is om regelmatig je vorderingen te monitoren.

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Je hebt een functie binnen de diensten IK, A&O of Inwinning.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.