Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vorming en toetsing van scenario

Algemeen

Je leert methodologisch hypothesen en scenario’s te gebruiken bij omvangrijke opsporingszaken en cold cases. Je oefent om op gestructureerde, transparante en bekritiseerbare wijze (alternatieve) scenario’s te vormen en toetsen, om zo dicht mogelijk bij het waargebeurde verhaal te kunnen komen. Je leert hoe je met verschillende denktechnieken en ondersteunende software de waarschijnlijkheid van scenario’s op basis van argumenten kunt bewerken. Hierbij leer je een beroep te doen op jouw creativiteit en oog te hebben voor kritische ‘what-if’ vragen tijdens het onderzoek. Vanuit wetenschappelijke hoek worden cognitieve denkfouten belicht en gekoppeld aan de praktijk om scherp te blijven op het voorkomen van tunnelvisie. Je oefent hoe je gepaste advisering voor de recherchestrategie overbrengt, met passende visualisaties waaruit jouw coherente argumentatie blijkt.
Voorwaardelijk voor deelname aan het examen is het doorlopen van de leeropdracht “brainstormsessie en presenteren resultaten” in een lessituatie. Deze leeropdracht wordt in kleine groepen uitgevoerd in een nagebootste praktijksituatie (simulation suite). Jevoert met jouw groep de divergerende fase bij het vormen van scenario’s uit tijdens de opstart van een opsporingsonderzoek en geeft sturingsadvies voor de eerste fase van het onderzoek.
De opdracht voor het examen wordt na afsluiting van de lesdagen individueel uitgevoerd. Jegebruikt hiervoor een cold case of lopend opsporingsonderzoek (TGO) in afstemming met jouw eigen eenheid. Je zorgt zelf, in overleg met de betrokken gemandateerde, voor een casus die je gebruikt voor het examen. Door het werken met onvolledige informatie uit de praktijk voer je deze analyse uit in een onzekere context. Jouw analyseresultaten worden beoordeeld op basis van een schriftelijk- en mondeling deel en een eindgesprek.

Voor wie

Operationeel Specialisten (analisten) die operationele werkzaamheden (gaan) uitvoeren op minimaal hbo- niveau binnen een cold case, opsporingsonderzoek of tijdens inzet bij een team grootschalig optreden (TGO) en studenten van de Leergang Recherchekundige afstudeerrichting criminaliteitsanalyse (Master of Criminal Investigation).

Opbouw

Het onderwijs is duaal opgebouwd en bestaat uit een mix van literatuurstudie, praktijkopdrachten en lesdagen. Deze lesdagen zijn verdeeld over clusters waarin de hectische fase, reconstructie, bewijsfase en kritische beroepshouding rond opsporingszaken worden behandeld.

Onderwerpen die aan de orde komen:

  • Creatief denken en brainstormtechnieken
  • Herkennen van cognitieve denkfouten
  • Gebruik van hypothesen, scenario’s, indicatoren en scripting
  • Toetsen, falsifiëren en verifiëren van (alternatieve) scenario’s
  • Toepassen van gestructureerde denkmodellen en zicht op databestanden
  • Samenwerking met partners
  • Pitchen en bondige schriftelijke en visuele overdracht
  • Open houding als recherchekundig analist

Resultaat

Met het succesvol afronden van het examen toon je aan te beschikken over competenties om methodologisch hypothesen en scenario’s te vormen en kritisch te toetsen binnen een opsporingsonderzoek/cold case. Op basis van de analyses ben je in staat om op een professionele wijze om sturingsadvies voor de recherchestrategie te geven.

Praktische informatie

Code: 5300167.004
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 224 sbu
Instituut: 94 sbu
Korps: 43 sbu
Zelfstudie: 38 sbu
Proeve: 49 sbu

Duur: 3-6 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Totaalprijs: € 7.270,00

Indeling van het onderwijs

De lesweken zijn telkens met aaneengesloten dagen. De studiebelasting ligt in de tussenliggende weken en met name na afronding van de laatste les. Houd rekening met de aansluitende studieuren voor de examenopdracht.

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag één losse module worden gevolgd. Voor toelating tot losse modules of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang. Zie voor verdere informatie het document Toelatingseisen Leergangen (DeelRic VPO Recherche).

Randvoorwaarden

Je werkt als analist bij de afdeling Analyse & Onderzoek en beschikt over een mindmap programma in jouw specifieke werkomgeving. Bijvoorbeeld het programma MindManager of XMind Pro. 

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 08-11-2021

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 08-11 t/m wo 10-11
ma 22-11 t/m wo 24-11
ma 06-12 t/m wo 08-12
ma 20-12, di 21-12

2021
ma 17-01 t/m wo 19-01
Ex: ma 14-03 t/m wo 16-03

Code: S004

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 31-01-2022

Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
ma 31-1 t/m wo 2-2
ma 14-2 t/m wo 16-2
ma 28-2 t/m wo 2-3
di 15-3 (PA Warnsveld) ,wo 16-3
ma 28-3 t/m wo 30-3
Ex: ma 30-5 t/m wo 1-6

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

  • Je bent student van de Master Recherchekunde met de afstudeerrichting criminaliteitsanalyse; of
  • In jouw dagelijkse praktijk ben je belast met het werken met hypothesen en scenario’s op basis van informatie tijdens een opsporingsonderzoek, zoals een TGO of cold case.

Wil je deze module los volgen, dan ben je geplaatst binnen de Nationale Politie, Koninklijke Marechaussee bij de afdeling Analyse en Onderzoek en gaat de teamchef A&O akkoord.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.