Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Het toepassen van sociale wetenschap in sociale netwerkanalyse

Algemeen

Het bestuderen en analyseren van sociale netwerken wordt steeds meer gezien als een cruciale techniek voor het bestrijden van criminele en terroristische netwerken, omdat het zicht geeft op structuren (bijvoorbeeld samenwerkingsverbanden), rollen (bijvoorbeeld leiderschap) en interactiepatronen (bijvoorbeeld logistieke communicatie). In deze kernopgave leert de analist om met behulp van sociale netwerkanalyse, gecombineerd met kennis vanuit de sociale wetenschappen, criminele samenwerkingsverbanden visueel en objectiveerbaar op de kaart te zetten.

Voor wie

Studenten in de Leergang Recherchekundige (Master of Criminal Investigation). Voor rechercheurs die uitvoerende werkzaamheden (gaan) uitvoeren op minimaal hbo-niveau.

Opbouw

De kernopgave bestaat uit 16 lesdagen waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

 • Sociale netwerkanalyse (SNA)
 • Groepsdynamica
 • Criminologische theorieën
 • Psychopathologie
 • Georganiseerde criminaliteit
 • Scripting en kennis in modellen
 • Forensische sociale netwerkanalyse
 • Persoonlijke effectiviteit

Daarnaast is er een responsiecollege en zijn er drie intervisiemomenten waarop studenten kritisch naar elkaars (deel)producten kijken onder begeleiding van een docent.

Resultaat

De proeve betreft het schrijven van een onderzoekspaper over een sociale netwerkanalyse (in twee- of drietallen) en het voeren van een individueel eindgesprek (verdediging) over het onderzoeksrapport. De studenten voeren een sociale netwerkanalyse uit op een gekozen casus uit de praktijk en maken daarnaast gebruik van literatuuronderzoek in de verschillende onderzoeksfasen. De resultaten van de onderzoeksmethoden brengen de studenten met elkaar in verbinding.In het eindgesprek verdedigen de studenten (individueel) de werkwijze en inhoud van een sociale netwerkanalyse zoals verwoord in het onderzoeksrapport.

Praktische informatie

Code: 5300166.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 504 sbu
Instituut: 168 sbu
Korps: 137 sbu
Zelfstudie: 117 sbu
Proeve: 82 sbu

Duur: 6-12 maanden
Geen locatie gevonden
Totaalprijs: € 12.972,00

Toelichting studielast

Type: Module
Studielast: 504 SBU
Duur: 6-12 maanden
Locatie: Politieacademie Concernlocatie
Examineringtype: Certificaat

Overige informatie

In de Leergang Recherchekundige mag 1 (één) losse kernopgave worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang wordt dan op een andere wijze getoetst. Zie voor verdere informatie paragraaf 4.6.4 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).


Deze kernopgave is een verplicht onderdeel van de leergang Recherchekundige, afstudeerrichting Criminaliteitsanalyse en Recherchekunde. Daarnaast is deze kernopgave los afneembaar binnen het virtueel budget.

Randvoorwaarden

Bij de kernopgave 5300098 Het uitvoeren van een exploratief onderzoek of bij de kernopgave 5301150 Het uitvoeren van Masterproject Wetenschap en Opsporing (minimaal MWO module I) heeft men competenties opgedaan op het gebied van onderzoeksmethodologie. Deze competenties gebruikt de student ook bij de kernopgave 5300166 Het toepassen van sociale wetenschap in sociale netwerkanalyse. Voor aanvullende informatie met betrekking tot toegang tot losse kernopgaven, verwijzen we naar de Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Startdata

Voor deze opleiding is momenteel geen startdatum beschikbaar.

Algemene instroomeisen

Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties van de leergang Recherchekundige moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen die gelden voor de gehele leergang:

 • Diploma Politiekundig Bachelor/ Bachelor of Policing
 • Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier HBO- of WO-diploma
 • Diploma Inspecteur (LTM, BTM)
 • Diploma HBO of WO, in combinatie met de premaster recherchekundige.

Deze en alle overige toelatingseisen kunt u vinden in paragraaf 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.3 van het document Toelatingseisen Leergangen (document RIC).

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met Team Recruitment van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.