Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Leidinggeven aan een groep op en nabij water

Algemeen

In een aantal regio’s in Nederland wordt gebruik gemaakt van een peloton ME dat ingezet kan worden tijdens optredens op en nabij water. Dit zogenoemde watergetrainde peloton bestaat uit mensen die getraind zijn om ME taken uit te voeren op locaties waar water een bepalende omgevingsfactor is. Belangrijk is de samenwerking tussen jou als groepscommandant ME, de schipper van jouw aanvalsvaartuig en de nautisch commandant van de Landelijke eenheid, domein water, of de Zeehavenpolitie (ZHP). Ook moet je adequaat kunnen handelen wanneer jij, een van je collega’s of misschien een burger te water raken. Een ander voorbeeld is dat ME'ers van een watergetraind peloton een collega-bemanningslid van de Landelijke eenheid, domein water, bescherming moeten bieden bij het aan boord gaan van een actieschip. Vaak gebeurt dit onder verzwarende omstandigheden, zoals overstappen op snel varende schepen van verschillende hoogte en grootte. Daarnaast kun je tijdens de uitvoering van je taak geconfronteerd worden met verschillende maatschappelijke- en beroepsgroepen, zoals schippers, vissers en milieuactievoerders. Achtergrondkennis van deze groeperingen is een vereiste om je taak als groepscommandant ME (van een watervast peloton) op en nabij het water op veilige en adequate wijze te kunnen uitvoeren.

Voor wie

Je bent groepscommandant ME en je wordt ingezet als groepscommandant van een “watervast” peloton.

Opbouw

In de opleiding wordt voortgebouwd op de reeds verworven competenties van de groepscommandant ME en leer je deze toe te passen op en nabij het water.

Je krijgt in de opleiding diverse praktijkgerichte lessen aangeboden zoals de werking van het reddingsvest, reddingshandelingen, wetgeving en bevoegdheden op en nabij water, aanhoudingsprocedures en verwijderingvaardigheden op en nabij water en overstapprocedures. Daarnaast leer je over de doelgroepen waarmee je te maken kunt krijgen met het werken op en nabij het water. De aangeleerde kennis en vaardigheden worden toegepast in simulaties op en nabij het water.

Resultaat

Na afronding van deze opleiding ben je in staat om je werkzaamheden als groepscommandant ME op en nabij het water op adequate wijze uit te voeren. Met als resultaat dat de verstoring van de rechtsorde is hersteld en/of de economische schade is voorkomen of zo klein mogelijk is gebleven. Je kunt bijvoorbeeld worden ingezet bij:

  • Werken op en nabij schepen, sluiscomplexen, kades, duwbakken etc.
  • Begeleiding kerntransport over water
  • Blokkades van waterwegen en waterkunstwerken
  • Visserijproblematiek
  • Milieuactivisme
  • Overstromingen
  • Groot ongeval op waterweg

Na het succesvol afronden van de opleiding ontvang je een certificaat.

Praktische informatie

Code: 4200208.003
Type: Cursus
Examineringtype: Certificaat

Studielast totaal: 56 sbu
Instituut: 50 sbu
Proeve: 6 sbu

Duur: 1-2 weken
Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Totaalprijs: € 4.854,00

Toelichting studielast

De opleiding bestaat uit 7 aaneengesloten dagen verdeeld over 2 weken.

Overige informatie

Tijdens de opleiding heb je de mogelijkheid om intern te overnachten op de Politieacademie te Ossendrecht.

Startdata

Deze opleiding start op ondergenoemde data.

Per startdatum staan de beschikbare opleidingsplaatsen en -data vermeld.

Opleidingsdagen zijn normaal gesproken van maandag tot en met vrijdag, van 9.00 uur tot 17.00 uur. 

Deze informatie wordt dagelijks bijgewerkt.

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde: het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!

Startdatum: 13-10-2021

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 1e wk wo t/m vr
- 2e wk ma t/m do.

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 01-06-2022

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 1e wk wo t/m vr
- 2e wk di t/m vr.

Code: S001

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Startdatum: 05-10-2022

Locatie: Politieacademie Ossendrecht
Beschikbare opleidingsplaatsen: Momenteel niet beschikbaar (zie opleidingsdata weergeven).
Opleidingsdata weergevenOpleidingsdata:
- 1e wk wo t/m vr
- 2e wk ma t/m do.

Code: S002

Vanwege een inconsistentie op de onderwijsaanbodsite is het aantal beschikbare plekken per startmoment momenteel niet beschikbaar. Er wordt hard gewerkt aan een oplossing.
Voor de goede orde : het aantal beschikbare plekken dat wordt getoond bij het aanmelden van studenten in Osiris docent/begeleider is correct!Opleidingsdata sluiten

Algemene instroomeisen

Je bent in het bezit van een geldig certificaat “Leidinggeven aan een ME-groep” en Geldig certificaat Lange wapenstok.

Vrijstellingen

Lees de algemene informatie over vrijstelling op basis van EVC.

Aanmelden

Ben je werkzaam bij de politie? In overleg met je leidinggevende, meld je aan in Youforce Opleidingsmanagement (YOM). Is er geen geschikte startdatum beschikbaar? Plaats jezelf dan op de wachtlijst. Je ontvangt een mailbericht als er nieuwe startdata beschikbaar zijn.

Ben je nog niet werkzaam bij de politie? Kijk dan op kombijdepolitie.nl of neem contact op met de afdeling Werving van de politie via info@kombijdepolitie.nl of 088 6622300.

Meer weten?

Ben je werkzaam bij de politie en heb je een vraag over de planning van een opleiding? Stel deze dan bij je leidinggevende.