Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Weg van het oude leerparadigma, Anders leren 2

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 17-1-2017 13:23

​Leren met verschillende brillen

Ik had de conclusie van mijn laatste column nog niet opgeschreven, of het gevoel knaagde dat er iets belangrijks aan ontbrak. Het punt dat ik wilde maken dat we als politie een lerende organisatie moesten worden. Dat we de verantwoordelijkheid voor een goede opleiding en een scholing niet alleen bij het politieonderwijs moeten leggen. Dat leren onderdeel moet zijn van een organisatie die permanent bezig is haar prestaties te verbeteren en dat leidinggevenden in dit proces een hoofdrol hebben.

Maar wat ik daar aan moet toevoegen is dat je je er dan ook rekenschap van moet geven dat we in het werk van de opsporing samenwerken met partners. Niet alleen met het OM, maar ook bijvoorbeeld met de opsporingsdiensten van de belastingdienst en de gemeenten. De opsporing oude  stijl kon je nog vergelijken met het blussen van een brand. Dat is een redelijk eenduidige taak, die de brandweer alleen kan uitvoeren. De vakontwikkeling kan daardoor binnen de eigen kring plaatsvinden. Ons werk was boeven vangen. Onze taak was (bewijs) materiaal te leveren voor een eventuele veroordeling. De opsporing nieuwe stijl zal veel minder exclusief politiewerk zijn. Die transformatie zal gevolgen moeten hebben voor de manier waarop het onderwijs moet worden georganiseerd.

Op dit moment zijn we nog allemaal op onze eigen manier bezig met de scholing en verdere ontwikkeling van onze professionals. Voor een deel is dat natuurlijk prima. Juist doordat we allemaal onze eigen expertise hebben, leidt samenwerken tussen organisaties tot een toegevoegde waarde. Dat is echter maar een deel van het verhaal. We zouden een voorbeeld kunnen nemen aan de manier waarop we ons op grootschalige calamiteiten voorbereiden. Regelmatig oefenen we met alle organisaties, van brandweer tot ambulancediensten: een unieke kans om te leren samenwerken en bij elkaar in de keuken te kijken. Er zijn ook dingen die we met onze partners moeten leren. Waarom zouden we als partners against crime niet gebruikmaken van elkaars inzichten, kennis en expertise?

Maar ik denk dat de grootste meerwaarde zal  zijn dat we inzicht krijgen in hoe binnen onze partnerorganisaties wordt gedacht. Welke belangen spelen daar en hoe leggen we de brug naar wat ons beweegt? Op welke manier en volgens welke logica opereren zij? Wat is hun focus.

De verdienste van een opleiding is vaak dat je op een bepaalde manier naar de wereld leert kijken. Dat je als het ware een bril opgezet krijgt die je een focus op een bepaald aspect van de wereld geeft. Binnen de politieopleiding wordt je zo geleerd te kijken en denken als een politieprofessional. Een nadeel van deze focus is dat de rest uit het zicht kan verdwijnen, er blinde hoeken ontstaan. Daarom moeten we werken aan een opleiding waar je ook andere brillen opgezet krijgt. 
 
Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl 

Trefwoorden