Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Vakontwikkeling

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 17-1-2017 13:23

De titel van mijn eerste column was: ‘assistentie gezocht’. Ik deed een oproep aan iedereen die de toekomst van de recherche aan het hart gaat om met ideeën te komen en mee te denken. Ik was daarom blij met de brief die de gezamenlijke teamchefs Generieke Opsporing eind mei aan Stoffel Heijsman en mij stuurden. Ze willen niet zomaar meedoen: ze staan te trappelen. Ze hebben veel in de aanbieding, zo schrijven ze. Samen vertegenwoordigen ze niet minder dan 2000 rechercheurs. Maar vooral vinden ze- terecht!- dat hun kennis en ervaring niet gemist kon worden. De teamchefs vreesden dat ze niet betrokken zouden worden bij de uitwerking van de ideeën die in de contourennota over de verbetering (‘herijking’) staan.

Voor mij was de brief een uitgelezen gelegenheid om met hen om de tafel te gaan zitten. Het werd een inspirerende discussie over de vragen waar we op de korte en lange termijn voor staan. Een deel van het gesprek ging over een actueel en heikel thema dat ook in hun brief wordt aangeroerd: hoe zorgen we ervoor dat  je op een goede manier hoger opgeleiden werft, behoudt en in de organisatie past? Een van de punten van zorg bij de teamchefs is de vraag of bij de werving wel een realistisch beeld wordt geschetst van het werk dat ze gaan doen. Wordt niet te veel de indruk gewekt dat ze alleen maar voor het ‘denkwerk’ worden binnengehaald? De hoog opgeleide rechercheur moet in hun ogen ook een doener zijn die in staat en bereid is om bijvoorbeeld deelonderzoeken te coördineren of taps uit te werken.

In de loop van het gesprek kwam de focus steeds meer op de noodzakelijke vakontwikkeling te liggen. Niet alleen van de hoogopgeleide instromers en zij-instromers, maar van alle mensen in de opsporing. We deelden onze zorgen over de bezuinigingen die ons mogelijk te wachten staan. Maar een vraag die we onszelf als leidinggevenden-onder-elkaar ook stelden was: is dat nu echt het fundamentele probleem? Of is het een kwestie van de verkeerde prioriteiten stellen? Vakontwikkeling vereist veel meer dan extra geld voor opleidingen. Het is iets waar je als professional binnen je eigen organisatie permanent mee bezig moet zijn. Hebben we dat wel voldoende gedaan? De laatste jaren is er veel tijd en aandacht gaan zitten in de eigen organisatie. We maakten ons onder andere druk over de huisvesting en de personele reorganisatie die de vorming tot de Nationale Politie met zich meebracht. De gezamenlijke conclusie is dat de vakontwikkeling hoog bovenaan op onze prioriteitenlijst moet staan.

Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Trefwoorden