Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Politieparticipatie

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 17-1-2017 13:23

In het stuk waarin we onze visie op de opsporingscommunicatie schetsen staan mooie woorden over het belang van het inschakelen van burgers bij de opsporing. Kort geschetst zijn en er drie rollen die burgers vervullen. Op de eerste plaats spelen ze een belangrijke rol in de preventie van criminaliteit. Op de tweede plaats kan de burger een bondgenoot zijn op de plek waar een delict wordt gepleegd- ze kunnen de politie waarschuwen als ze iets zien gebeuren. Tot slot kunnen ze betrokken zijn bij het opsporingsonderzoek. Nieuwe sociale media zijn in alle drie de rollen een cruciaal hulpmiddel.

Maar we moeten ons wel realiseren dat die burgerparticipatie van ons als politie om een andere rol vraagt. Dat ervaarde ik toen ik een paar weken geleden een dienst meedraaide met het politieteam Meierij, waaronder de gemeenten Boxtel, Schijndel, Sint-Michielsgestel, Haaren, Sint-Oedenrode, Vught en Heusden vallen. De wijkagent in Sint Michielsgestel trekt daar hard aan de burgerparticipatie, onder andere met een zeer actieve WhatsApp-groep.

In zo'n WhatsApp-groep melden burgers mogelijke strafbare feiten of overlast niet alleen aan ons, maar ook aan een groot aantal betrokken buurt- en plaatsgenoten. Een beetje chique geformuleerd raken we daarmee het 'monopolie op de intake' kwijt. De vraag die we ons zullen moeten stellen is of we daar wel voldoende klaar voor zijn. De tijd van wachten tot er op het bureau of via de email een aangifte binnenkomt, is in elk geval voorbij.

Je kunt hele theoretische verhandelingen houden over hoe die rol er precies uit moet zien. Maar in St Michielsgestel hoorde ik een inspirerend praktijkverhaal n.a.v. de diefstal van een scooter. De vermissing werd in WhatsApp-groep al snel gemeld. Niet veel later meldde een buurtbewoner dat hij een adres wist waar wel vier scooters in de tuin stonden. Lag het niet voor de hand dat…? De wijkagent wachtte niet af, maar trok meteen naar het adres, belde aan en vroeg of hij binnen mocht komen. De scooters bleken niet gestolen. De wijkagent deelde dat meteen in de WhatsApp-groep.

Dit  voorbeeld leert dat je alert moet zijn als je de sociale media optimaal wil benutten. Niet alleen om daders snel bij de kraag te grijpen, maar ook om onrust op basis van niet altijd gefundeerde beschuldigingen te voorkomen. Het leert ons verder dat we burgers serieus moeten nemen en dus responsief dienen te zijn. Met andere woorden: burgerparticipatie vereist politieparticipatie.

Dit verhaal zou mooi rond zijn als ik u tot slot had kunnen melden dat de scooter terecht was en de dader aangehouden. Helaas is dat nog niet zo. Maar het politieteam Meierij en de burgers zijn er hard mee bezig.

 

Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl 

Trefwoorden