Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Opleiden kan je ook samen doen

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 27-6-2018 10:13

Misschien hoor ik me wel niet met de opleiding van de politie te bemoeien. Maar af en toe kan ik het niet laten om even over de schutting te gluren. We zijn als politie en Openbaar Ministerie immers partners against crime. En als ik dan als lid van het OM over de schutting gluur, realiseer ik me steeds weer voor wat een enorme opgave de politie staat. Dan heb ik het niet eens over de onderwerpen die door mijn collega-columnisten ter sprake worden gebracht, zoals het inspelen op nieuwe technologieën, het werven én binnenboord houden van academici en hbo’ers, of nog betere samenwerking van de burgers.

Wat dan vooral in het oog springt is het gigantisch aantal nieuwe agenten dat moet worden opgeleid. De komende zeven jaar moeten de meer dan 14.000 politiemensen die met pensioen gaan worden vervangen. Tel daar de gewenste uitbreiding van de politie bij op, en je komt op minstens 15.000. Eind 2017 werd in een artikel in De Volkskrant de vraag gesteld of de Politieacademie wel in staat is om snel genoeg het gewenste aantal agenten op te leiden. Terecht merkt de directeur van de Politieacademie, Leon Kuijs, op dat er geen enkele concessie aan de kwaliteit van de opleiding mag worden gedaan. “Wij doen niet aan plof-onderwijs,” aldus Kuijs in De Volkskrant.

Als mee-glurende buurman zal ik me niet te veel met de discussie bemoeien over hoe aan die onvoorstelbaar grote opdracht moet worden voldaan. Het is trouwens echt niet nodig om de politie van het belang van dit vraagstuk te overtuigen, zo blijkt uit het Volkskrant-artikel. Ik kan me verder helemaal vinden in de vaststelling in datzelfde stuk (van onder andere politiewetenschapper Bob Hoogenboom) dat de instroom in opleiding en politie ook kansen biedt om de opsporing meer toekomstbestendig te maken. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van de mogelijkheid om hoger opgeleide zij-instromers met flexibel ingerichte modules sneller en/of beter voor de praktijk klaar te stomen.

Maar als ik toch één suggestie mag doen….Waarom zouden politie en OM niet veel meer gaan samenwerken bij het opleiden van agenten?

In de vorige column schreef Wim van Amerongen dat er nog een wereld te winnen valt als agenten beter worden opgeleid in de kunst van het verhoren (een ontwikkeling van ‘interrogation’ naar ‘investigative interviewing’). Hij had het daarbij niet over de superspecialisten, maar over de wijkagent die verdachten van alledaagse criminaliteit moet verhoren. Hun vakmanschap is van grote betekenis voor het verkrijgen van informatie en bewijsmateriaal bij een eventuele vervolging veroordeling. Dus waarom zou je niet ook gebruikmaken van onze expertise?

Als ik mijn fantasie de vrije loop laat, denk ik meteen aan samenwerking bij een onderwijsmodule over hoe het strafrecht in elkaar zit. In het verlengde daarvan zou ook meteen het Proces Verbaal aan de orde kunnen komen. Waaraan moet die voldoen? Leer de nieuwe generatie betere en snellere manieren om de data voor zo’n proces verbaal in te voeren. En dan zwijg ik nog over de meerwaarde die zo’n samenwerking voor ons als OM zal opleveren!

Heeft u ook ideeën voor zo’n samenwerkingsfront waarin we onze vakkennis en didactische kennis bundelen? Mail ze dan naar: Mail ze naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Trefwoorden
Chrles Wiegant