Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

De opkomst van de Professionele Amateur (en hoe die in te zetten!)

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 7-3-2018 09:03

Mijn oog viel meteen op de titel: The Rise Of The Professional Amateur and The Fall of Gated Exclusionary ‘Clubs’. De blog op de website Techdirt ging niet over de opsporing. Het was een artikel over de worsteling van traditionele uitgevers met het online aanbod. Over de kunst- en mediawereld die zich lastig staande houden in een digitale wereld. Over ‘piraten’ en de concurrentie van gratis content. En vooral over hoe professionals in al die sectoren zich bedreigd voelen door de steeds professionaliserende amateurs.

Uiteindelijk gaat het dus om precies dezelfde verschijnselen als waar wij mee te maken hebben. In onze blogs reflecteren we regelmatig over de onstuitbare opmars van de amateur-opspoorders, zoals de journalisten van Bellingcat, de burgers die elkaar vinden op WhatsApp-groepen, de al of niet goed bedoelende pedojagers, enzovoort, enzovoort.

In het artikel in Techdirt worden de wanhopige pogingen van de gevestigde professionals beschreven om de ‘professional amateur’ uit te sluiten. Bijvoorbeeld door wetgeving en door het stellen van opleidingseisen aan beoefenaars. Of door neerbuigend te zijn over het werk van de nieuwe concurrentie. Inderdaad lijkt dat een doodlopende weg, ook voor onze wereld.

De kritiek die je op de blog kan hebben, is dat er weinig erkenning is voor de toegevoegde waarde van getrainde professionals. In de opsporing gaat het om de juiste coalities te sluiten tussen de professionals en de soms inderdaad zeer professionele amateurs, met elk hun eigen inbreng. Frank Smilda beschreef in zijn laatste blog hoe in IJsselwaarden burgers met genoeg know how op het gebied van sociale media samen met de politie op internet zochten naar gestolen producten. Zo zijn er overal in het land vergelijkbare initiatieven waarbij de opsporing de luiken openzet.
Soms sluiten die aan bij beproefde manieren om met burgers de handen ineen te slaan. We kennen bijvoorbeeld al jaren de vrijwillige politie. In Driebergen experimenteert de Landelijke Eenheid met het inzetten van burgers bij de aanpak van cybercrime. In de Eenheid Noord-Holland of Noord-Nederland is het oude plan voor het opzetten van Junior Politie op een eigentijdse manier opgepakt. Jongeren met een ICT-achtergrond vormen daar Teenage Crimefighters die helpen met digitale opsporing. 

Het sluiten van coalities is niet makkelijk. Wij moeten leren de toegevoegde waarde van de burgers echt te erkennen. We moeten dus afdalen uit onze professionele toren en durven toegeven dat de amateurs soms meer weten en op terreinen meer kunnen dan wij. We zullen in dit proces tegelijk duidelijk moeten maken wat dan precies onze toegevoegde waarde is. Bijvoorbeeld door onze kennis en positie ten opzichte van de strafrechtketen en de strafvorderlijke waarborgen in de relatie met burgeropspoorders te benutten. Denk hierbij aan het voorlichten over de do en dont’s in de opsporing of het garanderen van een kwalitatief hoogwaardige vervolg (‘opvolging‘) van burgerinspanningen waarbij de rechtsstatelijkheid van de procesgang door ons wordt veiliggesteld. Hoe dan ook, als we die juiste lessen trekken, en de luiken verder openzetten, staan we aan de vooravond van een radicaal veranderingsproces.

Ken je ook initiatieven en experimenten die ons de kracht van de professionele amateur beter helpen benutten? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

 

Leestips:

The Rise Of The 'Professional Amateur' And The Fall Of Gated, Exclusionary 'Clubs'
Why Pro-Amateurs are the Future

 

 

 

Trefwoorden