Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Assistentie collega!

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 17-1-2017 13:14

Assistentie Collega!
Hulp gevraagd voor de Herijking Opsporing  


Toen ik vorig jaar tijdens het laatste laboratorium opsporing een bijeenkomst mocht organiseren, hoefde ik niet lang over de titel na te denken. Ik had toen net van de top van het OM en de politie de opdracht gekregen om leiding te geven aan het programmateam dat zich bezig gaat houden met het ondersteunen en aanjagen van het vernieuwen en verbeteren van de opsporing. Maar ik wist dat dit proces niet van bovenaf kon worden verordonneerd. Het kan alleen lukken met de steun van al die professionals, binnen en buiten de politie en OM, die zich bezig houden met en zich betrokken voelen bij de opsporing. De titel die we kozen was daarom: Assistentie collega! Een uitdrukking die elke politieman en vrouw kent, maar natuurlijk ook bedoeld is voor al onze bondgenoten in de strijd tegen de criminaliteit. Samen met al die collega’s willen we nieuwe wegen vinden en van elkaar leren.

Op het laboratorium opsporing was ik getroffen door de bereidheid om mee te denken over wat ons te doen staat. Maar het eerste Opsporingscafé dat we op 13 april in Oud-Zuilen organiseerden bleef een testcase voor de vraag of de collega’s echt assistentie wilden verlenen. Het is de eerste in een serie ontmoetingen met collega’s van binnen en buiten de politie die zich verbonden voelen met de opsporing. Deze keer ging het over Cybercrime.

Ik moet bekennen dat de opkomst alle verwachtingen overtrof. Ik was bovendien getroffen door het enthousiasme waarmee zo ongeveer allen van de 120 aanwezigen aan het debat deelnamen. Ik hoorde terug dat de bijeenkomst zelfs voor ervaren rechercheurs eyeopeners opleverde. De een schrok van wat werd gezegd over de reële bedreiging van onze infrastructuur. De ander door de waarschuwing dat als we niet genoeg kennis hebben over cybercriminaliteit, we ook bij het gewone recherchewerk steeds meer achter de feiten aanlopen. Sterker nog: dat je al hopeloos achterloopt als je denkt dat er nog een onderscheid gemaakt kan worden tussen ‘gewoon; recherchewerk en high tech recherchewerk.

Een aantal van jullie heeft misschien al de brief ontvangen die ik kort nadat ik was aangetreden heb geschreven en waarin ik uit de doeken doe wat mijn drijfveren zijn. Ik kondigde daarin aan dat ik de komende jaren een ongegeneerd beroep ga doen op iedereen die zich betrokken voelt bij de opsporing. De ervaring van 13 april leert dat er eigenlijk niets is om me voor te generen.

Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

Trefwoorden