Lintopdrachten overslaan
Verdergaan naar hoofdinhoud

Anders leren 1

Plaatsingsdatum:

Laatste update: 17-1-2017 13:13

Een verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het belang van onderwijs in de vernieuwingsbeweging die we beogen valt niet te onderschatten. Toch moet je ervoor oppassen om 'meer onderwijs' als het wondermiddel te zien dat als vanzelf zal leiden tot betere prestaties, tevreden burgers. De notitie Van leerparadigma naar prestatieparadigma dat kort geleden door enkele leden van het Programmateam  Herijking Opsporing werd geschreven, raakte daarom een gevoelige snaar bij me.

De manier waarop we nu nog vaak bij de politie leren, zo schrijven de opstellers, komt nog te veel voort uit de manier waarop organisaties in de negentiende en twintigste eeuw functioneren. Mensen hadden binnen het productieproces een eenduidige taak. Het opsporingswerk paste binnen een keten, vergelijk het maar met een productieafdeling in een fabriek. Van vakmensen werd verwacht dat ze hun vak verstonden en zich verder precies aan hun voorgeschreven rol hielden.

In de eenentwintigste eeuw is de inhoud van ons werk inmiddels radicaal aan het wijzigen. Denk  bijvoorbeeld aan de ZSM-aanpak. De kern van die aanpak is dat je samenwerkt met je partners en samen zoekt naar de meest betekenisvolle interventie na een strafbaar feit. Natuurlijk wordt van alle partijen aan tafel verwacht dat ze hun expertise meenemen, maar ze moeten ook in staat zijn hun eigen vak te overstijgen. Dus: langer stil te staan bij wat nu het probleem voor de burger is en niet te snel terug te vallen op de eigen vertrouwde werkwijze .

De daarvoor noodzakelijke kennis en vaardigheden worden voor een groot deel in de praktijk opgedaan. Daarmee kom ik bij de grote uitdaging waar we voor staan. We moeten het leren en het werken veel nadrukkelijker aan elkaar gaan koppelen. En we moeten bij dat leren ons steeds afvragen: op welke wijze leidt het tot veel betere prestaties? Leren is daardoor niet alleen meer een verantwoordelijkheid van het politieonderwijs. Het is een verantwoordelijkheid voor de hele organisatie. Ik denk daarbij aan het HR-beleid dat de leiding kan helpen met het formuleren van onderwijsvragen en de het ontwerpen van methodes waarmee het leren in de praktijk vorm gegeven kan worden. Maar er ligt vooral een verantwoordelijkheid bij de leidinggevenden. 

Over twee weken: Anders leren 2 

Columnist van dienst: Wim van Amerongen
Programmadirecteur Herijking Opsporing

Reageren? Mail naar kwaliteitopsporing@politie.nl

 

Trefwoorden